Borbjerg Skole og Børnehus 2019 (Holstebro)

Borbjerg Skole og Børnehus 2019 (Holstebro)

Sådan forbedrer Borbjerg Skole elevernes indlæring og trivsel gennem motoriktræning.

Nogle børn har svært ved at udføre daglige aktiviteter, der stilles krav til fin- og grov motorisk kunnen. De børn kan have vanskeligheder med at spise med kniv og gaffel, tegne, skrive, klippe, gribe en bold og dyrke sport. Disse vanskelighederne kan give barnet nederlag, da børn i en vis alder begynder at måle sig på hinanden, f.eks. hvem der løber hurtigst, hvem tegner bedst eller ved deltagelse i lege..
Glæde ved brug af ens krop og oplevelsen af at have motoriske kompetencer i forskellige aktiviteter er vigtigt for barnets udvikling. Derudover peger forskningen på, at børn, som er fysisk aktive, har en højere stresstærskel. Børn som er mere aktive end gennemsnittet, klarer sig bedre i de boglige fag. Desuden ses der i Danmark en øget polarisering imellem fysisk aktive og inaktive børn, og det vil kræve en indsats at udligne denne.

”Børn vælger lege fra, fordi de motorisk ikke kan finde ud af dem”
Martin Lund Faurholt, Skoleleder på Borbjerg Skole

Hvis børn skal have mulighed for at bevæge sig på mange forskellige måder i forskellige kontekster, vil det kræve et samarbejde mellem børnehave, skole og forældre for at løse opgaven.
Borbjerg Skole og Børnehus har observeret over de sidste par år, et stigende antal børn i indskolingen, som har udfordringerne i lege, der kræver grundlæggende motoriske færdigheder, derfor har skolen nu taget affære.

"Det fik os til at overveje, om man kan gøre børn bedre til dansk ved at træne at stå på ét ben. Og det viste sig, at det er der evidens i forskningen for, at man kan"
Maria Madsen, Pædagog på Borbjerg Skole

I 0. og 1. klasse screenes alle børnene for motoriske færdigheder før efterårsferien. Til screeningen bruges den anerkendte ”Muggi screening”, som skolen har købt rettighederne til at benytte. De elever som har større motoriske udfordringerne, tilbydes et motorikforløb efter efterårsferien 3 gange om ugen i 8 uger. I foråret screenes alle eleverne igen, og er der stadig elever der har udfordringer, skaber skolen et samarbejde mellem PPR og forældrene.

Til at varetage og analysere datadelen har skolen indgået et samarbejde med VIA University College. Ud over databehandlingen, er der også et samarbejde med deres ergoterapeut- og fysioterapeut uddannelse bl.a. i form af professionel sparring samt inddragelse af deres studerende.
Ud over screeningen i 0. og 1. klasse, indebærer projektet ligeledes, at skolen og VIA følger børnene helt til 7. klasse, netop for at undersøge og dokumenterer virkningen af indsatsen.

Projektet indebærer også et tæt samarbejde med Kommunens idræts- og Bevægelseskonsulent, samt skolens sundhedsplejerske. Et andet vigtigt element er samarbejdet med forældrene. Med et øget fokus på motorikken og et øget informationsniveau samt ideer til forældrene, kan skolen løse opgaven i fællesskab.

Så i princippet tilbyder Borbjerg Skole og Børnehus et forløb til børn med motoriske vanskeligheder, helt på lige fod med, når børn der har læsevanskeligheder for tilbudt et læseforløb.
Projektet er lige startet på år 2, men allerede det første år af projektet, så man tydelige forbedringer af elevernes motorik. Den første screening viste, at 22 ud af 31 elever havde motoriske udfordringer. Efter de 8 ugers forløb, var over halvdelen af eleverne med motoriske udfordringer, nu alderssvarende.

Projektet som Borbjerg Skole laver sammen med VIA University College er et pilotprojekt, og hvor data delen fylder relativt meget. Dette er for at sikre en virkning og positiv effekt hos den enkelte elev. På sigt er det tænkt, at projektet, uden store resursemæssige omkostninger, let kan implementeres på andre skoler, og reelt kan foregå i idrætsundervisningen.
Borbjerg Skole og Børnehus vil meget gerne hjælpe andre skoler i gang med at få motorikken sat på skemaet.

På nedstående link kan man læse og se mere om projektet:

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/boernene-i-borgbjerg-haltede-efter-men-saa-tog-de-voksne-fat

https://www.folkeskolen.dk/660060/saadan-forbedrer-holstebro-skole-de-mindste-elevers-indlaering-gennem-motoriktraening

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/24-04-2019/1930/borbjerg-skole-gor-op-med-darlig-motorik

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.