Ellekildeskolen 2019 (Guldborgsund)

Ellekildeskolen 2019 (Guldborgsund)

PAF, Power, Attitude, Fokus – alle har ret til en god skolegang. Et fællesprojekt med fokus på fællesskab, trivsel, positiv mindset, og udvikling for elever, personaler og forældre. Systemisk opstilling er grundelement i PAF kulturen.

PAF-konceptet er udviklet af Mette Nordahl, Nordahl Academy i Holbæk. I 2012 blev hun bedt om at lave et kursusforløb for skoletrætte elever i 8.-9. kl. for at mindske deres fraværsprocent. Dette kom til at hedde P for power, A for attitude og F for fokus. Kurset fik stor succes og danner baggrund for videreudviklingen af PAF i hele folkeskolen fra 0. kl. til udskolingen.

Rikke Risager, som er ansat på Ellekildeskolen, har siden 2012 haft kendskab til Nordahl Academy, hvor hun privat har taget den familiesystemiske opstillingsuddannelse. Gennem sit forløb har hun brugt masser af øvelser og samtaler med børnene i skolen ud fra den systemiske tankegang, og hun finder, at det er meget brugbart.

I 2017 går Rikke til ledelsen på skolen og får overtalt dem til at holde et møde med Mette Nordahl med henblik på at fortælle om sit PAF-koncept ind i skolen. Mødet varer 3 timer, 5 fra ledelsesgruppen deltager og får vist, fortalt og lavet øvelser om familieopstillling, som er baggrunden for PAF-konceptet.

Herefter laver Rikke et PAF-forløb i en 2. klasse, der har alvorlige trivselsproblemer, hvor både børn, forældre og personale er voldsomt udfordrede. Gennem forløbet sker der gode ting i klassen, som udvikling af forståelse for sig selv og hinanden, og en begyndende fællesskabsfølelse spirer frem. Lærer Anita Nordstrand ser også lyset i, hvad øvelserne gør ved fællesskabet og fortsætter selv i klassen. Det besluttes at købe konceptet og over en 3-årig periode skal der løbende uddannes 7 PAF-vejledere, og lederen skal på et lille kursus. De 3 første bliver sendt afsted i efteråret 2017, heriblandt lærer Anita Nordstrand. I dag har hun en pragtfuld klasse og ikke længere grædende vikarer, der forlader klassen...

Ellekildeskolen er hermed den første skole i Danmark, der implementerer PAF. Uddannelsen varer 16 dage fordelt på 6 moduler over 7 måneder. Herimellem øves der i klassen med børn, kollegaer, forældre og hinanden, der øves både i PAF-øvelser og i familieopstillinger. Familieopstilling er oprindeligt startet i Tyskland i 1970-erne af Bert Hellinger. Systemisk opstilling er et helt unikt værktøj og metode, der synliggør og anerkender dybe, ubevidste adfærdsmønstre. Det er en utrolig effektiv metode, der giver en bevidstgørelse og større forståelse af egne mønstre. Der arbejdes med underbevidstheden på en enkel, kærlig og respektfuld måde. Opstillingsmetoden er meget svær at beskrive, da den helt sikkert er oplevelsesbaseret.

De fem medarbejdere, der indtil videre har fået uddannelsen, er meget positive og har hver især været gennem en personlig udvikling, hvilket kan mærkes privat og i arbejdet på skolen med børn, forældre og kollegaer. Glæde, overskud, klarhed og taknemmelighed er ord, der bliver brugt i beskrivelsen af, hvad de har fået ud af det som personer.

PAF-cirklen

PAF-øvelser er nogle grundlæggende øvelser, der kan laves på alle mulige måder, og hvor man sætter sit eget personlige præg, så der er ingen facitliste.

Man starter altid med PAF-cirklen: Alle står i en cirkel, for her kan alle se hinanden, ingen kan gemme sig, ingen kan ses mere end andre, alle er lige.

Regler: Den voksne styrer. Alle har ret til at være her. En taler af gangen. Alle lytter. Fokus på sig selv og hjælpe sidemanden til fokus.

Øvelsen: 3 dybe vejrtrækninger, den voksne sender en godmorgen-hilsen rundt til sidemanden, som sender den videre. Den voksne siger: ”Godmorgen Rie”, sidemanden siger: “Godmorgen Helle”, herefter vender Helle sig om og siger godmorgen til næste osv. Man kan sende alt rundt for eksempel at kigge på hinanden uden ord, et smil, et frækt blik, et farvel.

Herefter sætter man ord på noget godt/positivt. Det er den voksne, der styrer, hvad der skal fokuseres på, for eksempel hvad der var godt ved morgenhilsenen, fortæl om noget godt fra i morges, fortæl en ting du selv er god til, fortæl en god ting om din side kammerat - kun fantasien sætter grænsen. Den voksne spørger ind til stemninger, følelser i kroppen og det positive (opstillingstanken). Alle får lov at sige noget, alle bliver hørt, og alle kan være med, for det her er noget, de ved noget om, for det handler om dem selv.

Børnene udtaler selv om øvelsen, at det er dejligt, når der er ro, at det giver ro i kroppen, at det er godt at få et smil, at det er rart at blive set, og at er dejligt bare at sige godmorgen, for det plejer vi jo aldrig at gøre. Det giver grobund for ny snak om vigtigheden i at sige hej, godmorgen og farvel. På forældremøder og personalemøder laver vi de samme øvelser og fortæller også om vigtigheden i at sige hej til hinanden.

Den positive relation i fokus

Efterfølgende arbejdes der med forskellige emner som klassens historie, venner, familie og meget mere kun fantasien sætter grænsen. Øvelserne laves på specielle måder, så man lynhurtigt kommer ind til kernens historie. Elever og medarbejdere bliver trænet i et mindset, hvor den positive relation er i fokus, og forståelsen bliver skabt ved at alle kommer med egen historie og personlighed. Når elever er trygge og føler, de hører til, og når de voksne har et fælles udgangspunkt og forståelse for den enkelte, vil indlæring finde sted. PAF i skolen skaber en fælles kultur for alle på og med tilknytning til skolen.

Fokusområder:

 • Socialt kompetente og læringsparate elever
 • Implementering af fælles kultur – hele vejen rundt (elever, personale, ledelse, forældre)
 • Mindre mobning og færre konflikter for alle på skolen.

Effekten af PAF-kulturen

Metoden implementeres som en tankegang og indgangsvinkel, sådan at alle mødes i en fælles positiv relation, som vil give:

 • Læringsparate elever med sociale kompetencer, der resulterer i míndre mobning og færre konflikter.
 • Bedre trivsel og større arbejdsglæde, der resulterer i mere stabile voksne og mindre sygefravær.
 • Udvikling af personlige kompetencer, der resulterer i styrket selvværd og mere selvtillid.

Skolens egne oplevelser af PAF-effekten er:

 • Børn, der elsker at have PAF. De opsøger selv personale for at løse konflikter med PAF-værktøj.
 • Forældre, der henvender sig med ønsker om hjælp til deres barn eller en gruppe.
 • Positive tilbagemeldinger fra forældre, der hører om PAF gennem deres børn.
 • Positive tilbagemeldinger fra forældremøder, hvor der bliver lavet PAF-øvelser.
 • Kollegaer der opsøger PAF-uddannede kolleger for at få hjælp i klassen og til enkelt elever, eller til dem selv i forhold til problemstillinger.

Børnene udtaler selv, at de lærer sig selv og hinanden bedre at kende, og det giver forståelse, tillid, mere ro, værktøjer til at forstå og klare sine følelser og i sidste ende giver det ro til mere indlæring.

Se også:

www.pafiskolen.dk

Videoer:

https://www.youtube.com/watch?v=peZkZGUcFVk

https://www.youtube.com/watch?v=0GV9013MjNs

https://www.youtube.com/watch?v=ek4CtlL_MAQ

Senest opdateret den

8. maj 2019

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.