Dybbøl-skolen (2) 2017 (Sønderborg)

Dybbøl-skolen (2) 2017 (Sønderborg)

På Dybbøl-Skolen har de gennem de seneste to år udviklet deres kompetencecenter, der arbejder med inklusion af alle skolens elever. De har ændret skolens støttefunktioner fra støtte på enkeltelever i klassen over en længere periode til at hjælpe eleven i et kortere, men mere intensivt og udviklende forløb. Målet er hurtig og langtidsvirkende inklusion.

På Dybbøl-Skolen består kompetencecenteret af: en koordinator for kompetencecenteret, 5 inklusionsmedarbejdere, 3 AKT-/inklusionsvejledere, to koordinatorer for modtageområdet samt 3 læsevejledere. Disse medarbejdere har tidligere haft en del timer ude i klasserne, hvor de har støttet enkeltelever eller hele klassen. Akt- og læsevejlederne fik ofte opgaverne direkte af de enkelte lærere/pædagoger, og det kunne være vanskeligt at få overblik over, hvem der gjorde hvad, på hvilket tidspunkt og med hvilket udbytte. Støtten på den enkelte elev var ofte langvarig, og der kunne være en tendens til at skabe afhængighed af støtten.

Skolen ønskede derfor i stedet at hjælpe eleverne til hurtig inklusion, der også virker på den lange bane. De startede med at ændre hele deres organisering af specialundervisningsområdet, så al inklusionsarbejdet blev koordineret af én medarbejder. Indsatserne blev inddelt i forskellige områder, der blev samlet under Kompetencecenteret.

For at skabe overblik, har skolen skabt ”Én vej ind”. Hvis en lærer, pædagog eller et team har en elev, en gruppe af elever eller en hel klasse, som de skal have sparring på, udfylder de et ”Én vej ind”-skema, hvor de beskriver:

 1. Hvad henvendelsen drejer sig om?
 2. Hvad der tidligere er afprøvet?
 3. Hvilke ressourcer der allerede er tilknyttet?
 4. Hvilke styrkesider der opleves?
 5. Hvilken udvikling der ønskes?

I kompetencecenteret besluttes det så, hvordan barnet eller teamet hjælpes bedst. Dette gøres i forhold til de nye indsatsområder:

Balancen, der tager sig af eleverne fra 6. til 9. klasse.

 • Akt-forløb.
 • Samtaler.
 • Kurser.
 • Sparring

Sløjfen, for elever i indskoling og mellemtrin:

 • Forberedelse af skoledagen (20 min før 1. time).
 • Praktisk og social støtte.
 • Samtaler.
 • Sociale kurser á 9 ugers varighed.
  • Styrketræning (de 24 personlige styrker).
  • Opmærksomhed og arbejdshukommelse.
  • Sociale evner.
 • Inklusion.
 • Akut telefon.

Ressourcecenteret, for elever i indskoling, mellemtrin og udskoling:

 • Faglige kurser á 8 ugers varighed.
  • Bogstav- og talkursus.
  • Læseløft.
  • TIM.
  • Turbodansk.
  • Turbomatematik.
  • Slutspurt dansk.
  • Slutspurt matematik.
  • CD-ord.
  • VAKS for ordblinde.
 • Læsevejledere.
 • Test.
 • Inklusion.

Konsultative møder

 • Forældre.
 • Medarbejdere.
 • Eksterne samarbejdspartnere (psykolog, socialrådgivere, m.fl.).

Modtageområdet

 • Test.
 • Læseprojekter.
 • Udviklingsprojekter.
 • Dansk som andetsprog.
 • Inklusion.

Inkluderende forældresamarbejde

 • Allerede inden eleverne starter i 0. klasse påbegyndes inklusionsarbejdet med et møde, hvor forældrene drøfter inklusionsdilemmaer og laver de første samarbejdsaftaler. Disse følges op i begyndelsen af 1. klassen i samarbejde med skolens inklusionsvejleder.

Skolen bruger nu deres medarbejderressourcer på at tilbyde kortere og mere intensive forløb á 8-9 uger varighed. Det hjælper eleverne til at udvikle sig fagligt og socialt. I Sløjfen hjælpes eleverne til hurtigt at kunne vende tilbage til klassen, således at elever er inkluderet i det faglige og sociale fællesskab så meget som muligt.

Hvad betyder det for skolen?
Det nye tiltag har betydet:

 • At antallet af visiteringer til andet skoletilbud er faldet.
 • At antallet af konsultative møder er faldet.
 • At varigheden af elevens deltagelse i det konsultative forløb er mindsket.
 • At medarbejderne har større fokus på elevens ressourcer, og at eleven rent faktisk i højere grad er en del af klassen og dermed undervisningen.
 • At ønsket om flere ressourcer til specialundervisningsområdet er væk.
 • For mere information:

 

Skolens hjemmeside; http://dybbol-skolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.