Skørping Skole 2017 (Rebild)

Skørping Skole 2017 (Rebild)

Fodbold AK-ademi på Skørping Skole - AK-klassens fodboldskole for børn med særlige behov. AK-ademiet er en fodboldskole for børn med særlige behov, der, grundet deres sociale udfordringer, kan have svært ved at deltage på almindelige fodboldskoler. Ak-ademiet er for specialelever fra hele Nordjylland. Fodboldskolen rummer børn i alle aldre og på alle fodboldniveauer - fokus er socialt samvær og gode oplevelser, som afføder udvikling hos den enkelte.

Tanken bag AK-ademiet er, at der mangler nogle sportstilbud/tilbud, hvor børn og  unge med særlige behov  kan mødes og socialisere sig med andre børn/unge fra andre skoler, derfor har  AK-klasserne på Skørping Skole taget initiativet til at afholde Fodbold AK-ademiet.

Skolen oplever nemlig, at der er en del af børnene, der gerne vil spille fodbold, men som ikke har lyst til eller formår at deltage på ”almindelige” fodboldskoler – hvilket er grunden til, at skolen ønsker at lave et andet tilbud til dem, og derfor har startet en tradition med deres fortolkning af ”fodboldskole”, hvor der er plads til alle. Fodbold AK-ademiet er netop i september 2017 blevet afholdt for 6. gang og deres deltagerantal er stødt stigende. Ofte er de oppe på over 80 deltagere til disse arrangementer. Det er derfor også vigtigt for Skørping Skole at understrege, at elever, der deltager, ikke behøver at være gode/have gået til fodbold (eller have fodboldudstyr), men blot har lyst til at være aktive sammen med andre med fodbolden som omdrejningspunkt.

Fodboldakademiet er for børn/unge, piger/drenge i alle aldre, med problematikker eksempelvis inden for ADHD og autismespektret mm.. De deltagende elever er fra 6-18 år, og hvert år oplever de elever, der kommer igen og igen. Fodboldskolen afholdes i tre dage hvert år, det foregår i skoletiden, således har børnene voksne med fra deres egne skoler, som de er trygge ved.

Fodbold samler skolerne
Tilbuddet til børn med diagnoser er nyskabende i den forstand, at Skørping Skoles projekt samler en lang række specialskoler fra Nordjylland, hvor vores eneste fællesnævner er fodbolden, og laver en fodbold-camp med plads til alle; indskoling til udskoling, landsholdsspiller til nybegynder og på tværs af handicaps. De forskellige handicaps som deltagerne har, giver minimale udfordringer, oplever skolen, fordi eleverne accepterer hinandens svagheder og styrker, selvom de er blandet både aldersmæssigt og på tværs af deres køn, vanskeligheder og handicaps, fysiske som psykiske.

Fodbold AK-ademi er med andre ord med til at give en gruppe børn en oplevelse ud over det sædvanlige, hvor de oplever at de lykkes, hvor der er smil på alle læber, og hvor de oplever at fungere i en social sammenhæng omkring fodbold, hvor rammerne, fra vores side, er designet således, at alle får en god oplevelse. Skørping Skole ønsker at andre kan blive inspireret af deres tilgang til børn med særlige behov, så der kan blomstre flere og flere tilbud op til denne gruppe børn, som har det med at "putte sig" derhjemme"; aktiviteter og ideer som skræddersys til  den gruppe børn, med særlige behov, som ellers ikke vil få muligheden. 

Samarbejde mellem flere parter
Eksternt har skolen flere samarbejdspartnere i forbindelse med AK-ademiet: Dels er der korrespondancen og samarbejdet mellem de deltagende skoler (en kontaktperson) og dem selv, det er vigtigt for dem at vide, hvilke elever vi har med at gøre, alder og formåen mm., således at de kan planlægge  fodboldskolen så godt så mulig for alle. Herudover samarbejder de med et  tøjtrykkeri (som trykker logo samt sponsorer på trøjerne), SPORT-24 (Hvor skolen køber fodbolde, drikkedunke og t-shirts til eleverne) samt diverse lokale sponsorer fra byens erhvervsliv, som med pengebeløb støtter tiltaget, hvormed de så kan nedbringe egenbetalingen for eleverne. Skolen samarbejder endvidere med den lokale fodboldklub (FREM Skørping) i Skørping samt idrætscenteret, der udlåner faciliteter samt udstyr.

I samarbejdet har de også ad flere omgange allieret sig med TV2Nord, der har lavet tv-reportager fra AK-ademiet, til stor glæde for deltagerne og herudover har Nordjyske samt flere lokalaviser skrevet artikler om tiltaget.

Alle eleverne kan være med
I forhold til det interne samarbejde har initiativtagerne og det resterende personale i AK-klassen på Skørping Skole det almene samarbejde omkring, hvem der gør hvad i forbindelse med fodboldskolen; der er storhold, hvor der skal være voksne tilknyttet, samt diverse poster, der skal dækkes. Herudover har de et madhold (for de af AK-klassens elever, der ikke deltager i selve fodbolddelen), der laver mad som kan købes af AK-ademi-deltagerne i frokostpauserne samt et "journalisthold", der tager billeder til Facebook og skriver små historier - dette sikrer, at alle elever i AK-klassen på Skørping Skole føler ejerskab og får en aktørplads på AK-ademiet - fodbolddeltager eller ej.

Sidst kan nævnes, at de også inkluderer almen-skolen på Skørping Skole, idet flere klasser danner heppekor og er med til at skabe en stemning i finalerunderne. Dette højner det positive syn og er med til at afmystificere det at gå i specialklasse.

Omdrejningspunktet er det sociale fællesskab
I virkeligheden handler dette projekt om langt mere og andet end fodbold. I Skørping Skoles tilfælde er fodbold omdrejningspunktet, men princippet om at samarbejde skolerne imellem, samarbejde med lokalmiljøet og oprette tilbud/events til børn og unge med særlige behov på kryds og tværs af kommunegrænser, kan udføres i praksis flere steder, hvis der er ildsjæle og emner/sportsgrene/aktiviteter at være sammen om til stede (fodbold, rollespil, fest, skateboard, madlavning osv.), påpeger de.  Skolen taler nemlig meget varmt for, at flere skoler/regioner/kommuner går i gang med denne aktivitet, så lokalområdet kan få højnet mængden af sociale arrangementer for denne grupper elever, som ofte bliver glemt grundet deres sociale formåen. Skørping Skole har oplevet en kæmpe stor indsats og positiv energi, samt positive tilkendegivelser og hjælpende hænder fra både de skoler/kontaktpersoner/lokalmiljøer, de har samarbejdet med, men også fra forældrene til eleverne, der har deltaget på AK-ademiet. Med andre ord; der er villighed og stor mulighed for, at lignende scenarier kunne oprettes flere steder i Danmark.

Læring, trivsel og dannelse
AK-ademiet skaber grobund for en hel række af læringselementer: Social forståelse af sig selv og andre, at kunne indgå i sociale sammenhænge, at være deltagende i et større arrangement og agere i de angivne rammer, at tro på sig selv, at udvide sin horisont; alle elementer, som er uhyre vigtige at få udviklet hos den type elever, som skolen arbejder med. Herudover har de også bevægelsesdelen, som jo også med den nye skolereform er i højsædet, og som i sagens natur er et omdrejningspunkt på AK-ademiet.

På baggrund af feed back fra forældre og personalet på de skoler, der deltager i AK-ademiet får skolen også tilkendegivelser om, at flere elever efter at have deltaget i AK-ademiet får mod på at starte til fodbold i fodboldklubber i deres hjembyer, fordi AK-ademiet har vækket deres indre tro på, at de kan fungere i sociale sammenhænge på lige vilkår med andre. Skørping Skole har sågar et eksempel på, at en elev blev opdaget netop på AK-ademiet og efterfølgende kom på landsholdet i handicapfodbold. Projektet kan dermed være  en genvej til almindelige klubber eller handicapfodbold - være en inklusionsmulighed i forhold til det almene foreningslivet. Hovedmålet er dog ikke, at alle elever skal kunne træde direkte ud og fungere på lige vilkår med andre børn og unge, selvom de selvfølgelig frydes over de eksempler de har oplevet. Fokus er at skabe en platform, hvor eleverne via leg og gode aktiviteter danner venskaber  og hvor succesoplevelsen danner grobund for udvikling i den enkelte elev.

God feedback fra glade forældre
Skørping Skole har på Facebook en AK-ademi-side, hvor eleverne kan mødes med de andre deltagere, skabe venskaber på kryds og tværs af skolerne, og hvor deltagerne kan se billeder og via disse fortælle deres forældre om, hvad de har oplevet. Forældrene tilkendegiver, at de er meget glade for siden, hvor de kan følge med i, hvad deres børn foretager sig i de dage, hvor AK-ademiet varer. De oplever ofte at få henvendelser fra forældre, som taler for sig selv, og som på glimrende vis afslutter dette afsnit i denne ansøgning:

Kommentar fra forældre (efter dette års akademi) på projektets Facebookside:

Det er så opløftende, at I gider gøre den kæmpe indsats for at arrangere og afvikle det. Vores søn har glædet sig længe og også undervejs. Nu er det fredag og der er dømt afslapning. Her i huset er den unge mand glad og dejligt træt. Tusind tak til alle involverede for et fantastisk arrangement og for de skønne billeder. Godt gået!

Kan kun tilslutte mig de positive ord. Super arrangement som vores søn ser frem til med glæde. I gør en stor forskel for elevernes oplevelse af fodbold, fællesskab og engagement, TAK!https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f36/1.5/16/26bd.png

Skørping skole mener, at projektet skal vinde denne konkurrence, fordi det gør en kæmpe forskel for en gruppe elever, som kan have svært ved at komme ud over rampen i det sociale liv. De føler, at de har fundet en platform, hvor de med fortolkningen af et kendt koncept, kan give børn og unge med særlige behov en succesoplevelse, en fællesskabsfølelse og en tro på sig selv, som de kan tage med sig ud i alle livets andre facetter. Se dét er skoleudvikling, nytænkning og integration samt inklusion af format, afslutter de.

 

Skolens hjemmside; http://skoerpingskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.