Verninge Skole 2017 (Assens)

  • skoleskak

Verninge Skole 2017 (Assens)

Med skoleskak på skemaet tilbyder Verninge Skole et læringsrum, eleverne glædeligt træder ind i. Her er en fast struktur med regler, der skal overholdes og sociale hensyn, der skal tages – ligesom i resten af skoledagen, men med udgangspunkt i det ældgamle, analoge skakspil. Og det virker. I ro og mag sidder 20 elever sammen og træner koncentration, tålmodighed og respekt for fællesskabet.

Verninge Skole
I mere end 2 år har skoleskak været en del af elevernes hverdag på Verninge Skole. I skakundervisningen arbejder eleverne målrettet med såvel skakspillet og strategiske opgaver i mat-sætning, som med matematiske skakopgaver, hvor der eksempelvis arbejdes med faglige begreber som koordinatsæt, spejling og spejlingsakser samt areal og omkreds.Ud over det traditionelle analoge skakbræt anvendes også flere online portaler, deriblandt Dansk Skoleskaks SKAK-MAT®-koncept på skakmat.skoleskak.dk.

De fleste af skolens elever har nydt godt af denne form for understøttende undervisning, og vi kan se, at skoleskak har en positiv virkning på flere områder hos eleverne. Det gælder såvel matematiske som sociale kompetencer.

Playmasters er guld værd
Flere af skolens elever har siden 2016 fået en PLAYMASTER-uddannelse ved Dansk Skoleskak. Uddannelsen har gjort eleverne i stand til at stå for undervisningen i de yngste klasser sammen med den skakansvarlige lærer. Endvidere er PLAYMASTER-eleverne så småt ved at indføre frikvartersskak, som er et tilbud til alle skolens elever 1-2 gange om ugen. Eleverne står her selv i spidsen med ansvaret for både planlægning og afvikling af aktiviteterne.  

Samarbejde på tværs af skoler
Er det muligt at videregive Verninge Skoles positive erfaringer med skoleskak til andre skoler i vores partnerområde? Ja, bestemt!

I forbindelse med efteruddannelse af Verninge Skoles skoleskakansvarlige lærer, blev der foråret 2017 etableret et samarbejde med Brylle Skole. Skolen havde hidtil ikke benyttet sig af skoleskak som et undervisningstilbud, men lederen og en matematiklærer havde lyst og mod på at integrere skoleskak i matematikundervisningen på 3. årgang i samarbejde med Verninge Skole. Samarbejdet blev en succes og Brylle Skole er nu medlem af Dansk Skoleskak. PLAYMASTER-elever fra Verninge Skole har flere gange overtaget undervisningen i 3. klasse på Brylle Skole. Først var eleverne duperede over, at de skulle undervises af andre elever - elever, der blot var et år eller to ældre end dem selv. Sidenhen undredes de over, at PLAYMASTER-eleverne var fuldt ud kompetente til både at gennemgå, motivere og aktivere dem til at lære skoleskak.  

Den åbne skole
I 2016/2017 begyndte Verninge Skole et samarbejde med Assens Skakklub. Hver torsdag kommer to medlemmer fra skakklubben og underviser hold på 4 - 6 elever fra 2-5. årgang. Her har eleverne mulighed for at arbejde med teknikmærker, der markerer deres niveau og evner i skak. Mange af vores elever på 4. og 5 årgang har allerede taget ”Bronze-springeren” og står nu på venteliste til også at få både ”Sølv og guld-springeren”. Eleverne nyder afvekslingen fra den almindelige skoledag, når de undervises af de ældre, erfarne herrer fra Assens Skakklub.

Nyt i støbeskeen 2017- Fælles kommunalt skoleskaknetværk i Assens Kommune
I 2017 tog Aarup, Vissenbjerg og Verninge Skole initiativ til at starte et kommunalt skoleskaknetværk med henblik på vidensdeling og fælles skakevents for kommunens skoler. Aarup og Verninge Skole har allerede været vært for flere events, som har budt på masser af skoleskak og socialt samvær for helt op til 200 elever ad gangen. Den 31. oktober 2017 mødes Vissenbjerg, Aarup, Brylle, Tallerup, Verninge og måske endda flere af kommunens skoler igen - denne gang på Vissenbjerg Skole for at dyste om den store vandrepokal og æren som Kommunemester i Skoleskak 2017. 

Forældre-opbakningen er i top og giver mange muligheder
Forældregruppen på Verninge Skole har virkelig bakket op omkring skakspillet fra første færd både i og udenfor skoletiden. Netop denne opbakning har givet skolens elever mulighed for at deltage i mange af Fyns Skoleskaks turneringer. Desuden har støtten fra forældre været vigtigt for, at Verninge Skole har kunnet påtage sig værtskab for flere fynske skoleskakturneringer og ikke mindst DM i Pigeskak 2017. Når sådanne turneringer afvikles på Verninge Skole, er det tydeligt, at det dels giver eleverne større mulighed for at deltage, men også at det giver en ejerskabsfølelse og stolthed over de faciliteter, som eleverne befinder i til daglig. Forældre har ved disse stævner blandt andet stået for indbydende morgenbord til deltagernes forældre samt sørget for lækkerier til salgsboderne, mens skolens mellemtrins elever har stået for salg, og de har på den måde fået brugt deres matematiske kompetencer i en hverdagskontekst.

Skaknørd eller nybegynder - Her er plads og passende udfordringer til enhver underviser.
I august 2015 stod der pludselig UU på skemaet på Verninge Skole. Det blev startskuddet til etableringen af en skoleskakindsats - først i det små - i 2. klasse, hvor en lærer uden særlig skak-kendskab og klassens pædagog brugte ”bedstefar-metoden” til at prøve kræfter med skakspillet. Elever, forældre, fællesbestyrelse og leder var meget positive over for initiativet, og læreren blev sendt på en to dages skoleskaklæreruddannelse (SSLU) ved Dansk Skoleskak. Kun to dage og en masse tæsk på de 64 sort/hvide felter tog det at blive i stand til at undervise en hel skole i skoleskak. Så ja… hvor der er vilje er der også en vej - selv for en lærer uden særlig kendskab til skakspillet.

Skoleskak gør en forskel for eleverne
Skoleskak har nu været en del af vores elevers hverdag i godt og vel 2 1/2. år. Det står nu klart, at skoleskak gør en forskel for eleverne. På en anderledes og social måde giver skoleskak eleverne faglige kompetencer i bl.a. matematik, når de lærer at arbejde undersøgende. Samtidig lærer eleverne at koncentrere sig, være tålmodige og have respekt for deres kammerater – hvad enten de er med- eller modspillere. Med skoleskak kan danske folkeskoler med relativt få midler styrke deres elevers faglige og sociale kompetencer på en måde, der adskiller sig fra den øvrige skoledag.

 

Skolens hjemmeside; http://verninge-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.