Bevægelse

Bevægelse

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin. Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag. Alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte.
04.10.19
Sådan forbedrer Borbjerg Skole elevernes indlæring og trivsel gennem motoriktræning.
01.10.19
Tre skoler i Vesthimmerland Kommune samt en friskole har indgået et samarbejde med Erhvervs skolerne, Vesthimmerland Gymnasium og Ungdomsskolen om at udbyde andre valgfag til eleverne på tværs af
16.08.19
Ahmed Shalaby fyrer op for musikken to gange om uge i 15 minutter og byder hele Svartingedal Skole op til dans.
Vamos: Inspiration til bevægelse i folkeskolen og andre institutioner - På Frydenhøjskolen har de motion og "hjerne-pauser" på dagsordenen. Med Vamos, en boks fyldt med aktivitetskort som giver...
Luksusdage (Læring Udenfor Kongeskær, Som Udvikler Sammenholdet) - På Kongeskærskolen bliver en fast ugedag brugt til såkaldte luksusdage for klasserne. Luksusdagen er en veltilrettelagt dag med...
Gennem musik og sang højner Slagslunde skole elevernes læring og kognitive udvikling samt øger elevernes evne til at samarbejde og deres evne til at fornemme og justere sig selv i forhold til andre....
Foreningsdag - Med en foreningsdag bliver de aktiviteter, som byen byder på synliggjort, og eleverne på Tinglev Skole får et større kendskab til de forskellige muligheder de har, hvilket giver dem en...
Morgenbevægelse i udskolingen - Ådalens skole er en skole i bevægelse, hvor de prioriterer fysisk aktivitet højt. Skolen er ikke i tvivl om vigtigheden mellem fysisk aktivitet og god læring.
Foreningssport og skoleidræt - Samarbejdet mellem Langhøjskolen og de lokale foreninger fremmer sammenhængskraften og bidrager til at eleverne i 0. - 3. klasse i højere grad bliver præsenteret for...
Fodboldlinjen på Nordals Skolen - Formålet med fodboldlinjen er først og fremmest at motivere eleverne i hverdagen i forbindelse med deres skolegang, samt at skabe sociale relationer og fællesskaber...
Trivsels- og bevægelsesbånd - Klinkby Skole ønsker at fremme en mere varieret leg og aktivitet i pauserne. Det styrker de gode venskaber på tværs af klasser og alder og modvirker følelsen af ensomhed...
Fagdage - Molsskolen har udviklet en ny og mere sammenhængende måde at tænke den understøttende undervisning, bevægelse og fag sammen på
Motionsbælte - Timring Læringscenter skaber rammer for daglig motion og bevægelse som led i folkeskolereformens krav om bevægelse og variation i skoledagen.
Aktiv matematik - Nørrebro Park Skole har i samarbejde med Københavns Universitet sat fokus på, hvordan bevægelse kan være med til at fremme indlæringen i matematik.
Pulsprojektet - Langhøjskolen vil sætte et systematisk fokus på brugen af bevægelse ift. undervisningen, for at højne børnenes trivsel og faglige kompetencer.

Sider