Klinkby Skole (Lemvig)

Klinkby Skole (Lemvig)

Trivsels- og bevægelsesbånd - Klinkby Skole ønsker at fremme en mere varieret leg og aktivitet i pauserne. Det styrker de gode venskaber på tværs af klasser og alder og modvirker følelsen af ensomhed hos eleverne.

Klinkby Skole har videreudviklet "Legepatruljen". Det nye er, at hver elev på forhånd tager stilling til, hvad frikvarteret skal bruges til, og fortæller det i klassen. Det giver idéer til andre, og sikrer samtidig, at ingen går til frikvarter uden at have nogen at lege med. Sideløbende med er skoledagen blevet mobil-/tablet-/computerfri i pauserne og skolen har gjort det obligatorisk at være ude i "den store middagspause".

Trivsels- og bevægelsesbåndet har været et boost
Skolen har generelt nogle aktive elever i frikvarterne. De er gode til at lege med hinanden på tværs af klasserne. Klinkby Skolens elever vil gerne være ude, og ser man sig omkring på udearealerne, er alle i gang på den ene eller anden måde. Trivsels- og bevægelsesbåndet har været et boost til dette. At alle SKAL være ude uden mobiltelefon m.m. har gjort, at de møder friske ind til næste time, og alle har været sammen med de øvrige børn, i stedet for at nogen måske isolere sig.

Trivselsledere
Der er tre voksne koordinatorer for Trivsel og bevægelsesbåndet. Det er delt op, så to har ansvaret for bevægelsesdelen og én har ansvaret for trivselsdelen. Lærer-/pædagoggruppen vejleder en gruppe elever fra 5.-6. årgang til at være ”trivsel- og bevægelsesledere” for deres kammerater, så de kan sætte gode og sjove aktiviteter i gang. Trivselslederne binder sig for en 3 måneders periode, hvor de hver har én vagt om ugen.

Trivsel og bevægelse på skemaet
Der laves et skema, så alle kan se hvem der er trivselsleder på hvilken aktivitet. I klassen bliver eleverne mindet om, at der er bevægelsesbånd og hvilke aktiviteter de kan deltage i. De melder sig til at deltage i aktiviteten eller fortæller, hvad de ellers vil bruge frikvarteret til, således at alle har en plan, inden pausen begynder.
Trivsels og bevægelsesbåndet er placeret tirsdag, onsdag og torsdag fra 11.00-11.25. Alle elever skal være ude i dette frikvarter og der er to koordinatorer ude i disse pauser. Bevægelsesbåndet består af forskellige slags aktiviteter – både aktiviteter inden for leg og inden for idræt.

Idrætsaktiviteterne kan være løb, rundbold, høvdingebold, fodbold, dans mv. Legeaktiviteterne kan være klatreborgstagfat, orm, katten efter musen, hop i langreb el. elastik mv.

Vejledning til andre
To/tre lærere/pædagoger skal have opgaven som koordinatorer. De skal være interesserede og engagere sig, da det er en løbende indsats, der skal til. Derudover skal der indkøbes materialer til udeleg.

  • Udpeg og (evt.) uddan et antal ansatte
  • Præsentér tiltaget for 5.-6. kl. De melder sig gerne som trivsels- og bevægelsesledere, siger vores erfaring.
  • Vejled trivsels- og bevægelseslederne, og skemalæg en turnus for dem.
  • Orienter de øvrige elever. Det kræver daglig opmærksomhed i alle klasser

 

Skolens hjemmeside; http://klinkby.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.