Timring Læringscenter (Herning)

Timring Læringscenter (Herning)

Motionsbælte - Timring Læringscenter skaber rammer for daglig motion og bevægelse som led i folkeskolereformens krav om bevægelse og variation i skoledagen.

Mantraet på Timring Læringscenter er synlig motion i gode fællesskaber. Motionsbæltet er for alle skolens elever - dagligt i 25 min. De ældste elever er uddannet til at være tovholdere på udvalgte dage, hvor de er primus motor for skolens yngre elever. Derudover er der en fast medarbejderstab, som 4 gange årligt evaluerer og planlægger motionsbæltet.

Fokus er på bevægelse og motorisk træning, som alle kan være med på. Der er indkøbt trækvogne, som står ved skolens 2 indgange med bolde, sjippetov, bats mv.

Understøtte folkeskolereformens krav om bevægelse
Skolen besluttede i 2014, at de ville skabe rammer, der kunne understøtte folkeskolereformens krav om 45 minutters bevægelse dagligt.
Det betød, at de etablerede en aktivitetsbane på deres udearealer. Derefter indførte de et dagligt motionsbælte, så de synliggjorde, at deres elever rent faktisk bevæger sig dagligt. Skolen har været optagede af, at kunne argumentere for deres indsats. Forstået på den måde, at de har haft fokus på både motion, bevægelse samt udviklingen af elevernes sociale kompetencer.

Varieret skoledag 
Det har været afgørende for Timring Læringscenter, at kunne give eleverne en varieret skoledag til trods for, at skoledagen er blevet længere i forbindelse med folkeskolereformen.

Inddragelse af idrætslærerne
Alle lærere og pædagoger har deltaget i Krop og Kompetencer, som var et samarbejde Herning Kommune indledte med bl.a. DGI og VIA. I dette projekt fik skolens 3 idrætslærere et udvidet kursus, der skulle give dem et kompetenceløft ift. idrætsfaget.
De nævnte 3 lærere har fra starten haft ansvaret for det daglige motionsbælte, hvilket har udviklet og styrket indsatsen. Det er den afgørende faktor ift. skolens succes med dagligt motionsbælte, at de 3 dygtige lærere har været tovholdere, så aktiviteterne har fået høj kvalitet og kontinuitet gennem flere år. Lærerne har formået at inddrage de ældste årgange (6. klasse) i motionsbæltet især om fredagen, hvor de har stået for at facilitere aktiviteterne for de andre.

Endelig fik skolen udarbejdet en politik på området, der på kort og præcis måde beskriver vores tanker om motion og bevægelse og som indeholder målene for indsatsen.

Glade børn
Dagligt ser skolen glade børn, der aktivt og positivt deltager i motionsbæltet. De oplever variation, hvor de fra kl. 10.45-11.45 er ude af klasseværelset til motion og frikvarter. Skolen oplever ikke børn der er trætte og uoplagte, som man hører andre steder fra. De oplever, at eleverne inddrager det de lærer i frikvartererne, så der der foregår gode lege med trivsel til følge.

Målet med motion og bevægelse i fagene er at:

 • Fremme sundhed hos børnene
 • Udvikle børnenes motorik
 • Understøtte motivation og læring 

Motion og bevægelse set med børnenes øjne:

 • Det giver godt humør
 • Det er en god måde at være sammen med kammerater på
 • Man får nye kammerater
 • Man får en varieret skoledag 

Vejledning til andre

 • Beslut jer.
 • Ledelsesopbakning til indkøb at bolde, vogne, mv.
 • Inddrag lærere/pædagoger, der brænder for bevægelse og motion. 
 • Lad dem udvikle aktiviteter og giv plads til justeringer.
 • Inddrag eleverne i idéer, så motionsbæltet bliver sjovt og varieret.

Skolens hjemmeside; https://timring-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

skole
05.09.17
Skolen på Herredsåsen 2017 (Kalundborg)
Skolen på Herredsåsen knækker koden - fra digitale forbrugere til digitale skabere. Igennem et læringsforløb på 15 timer (for alle klasser fra 1.-9....
14.10.16
Hellebækskolen (Helsingør)
Boost - innovativ skole i Helsingør - Hellebækskolen - Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres...