Tarup Skole (Odense)

Tarup Skole (Odense)

Differentieret tilbud til elever der er udfordret i læringsmiljøet - Formålet med projektet er at give elever, der er udfordret i læringsmiljøet nye positioner, så de kan "træde ud" af deres vante roller, som kan ses som forstyrrende og ikke motiveret.

Målet er, at de bliver motiverede elever 
Gennem differentieret læring vil Tarup skole få eleverne til at tage ansvar for egen læring, til at kunne se formålet med skolen samt at få en større forståelse af egen identitet.

Projektet er ikke opstartet endnu, men Tarup Skole håber på, at projektet har følgende effekt;

  • At eleverne bliver gladere for at indgå i skolens lærings fællesskab.
  • At eleverne ser et formål med skolen, dvs. at skolen skal bruges til noget relevant.
  • At eleven og klassekammerater ser eleven på en ny måde.
  • At eleven får mere selvtillid og selvværd.
  • At eleven finder ud af at læring er sjovt.

Brug for anderledes undervisningsform
Ideen til projektet opstod, da skolen oplevede, at flere elever var udfordrede i læringsmiljøet, ofte fik nederlag og blev kategoriseret som forstyrrende. Desuden oplevede de, at flere elever ikke kunne se meningen med skolen. Eleverne kunne finde det faglige svært, ligeså rammerne. Dette kom til udtryk i deres adfærd. 

Differentieret undervisning
Tanken er at lave differentieret undervisning - i tråd med den nye folkeskolereform. Eksempelvis vil der i matematik blive omregnet en opskrift fra 1 til 4 personer, eleverne vil tage på cykelture, hvor der omregnes fra meter til km, og en tur i skøjtehallen kan ende i at hallens omfang, areal mv. udregnes. I dansk kan undervisningen differentieres ved at der læses og skrives opskrifter og manuskripter, der bliver designet plakater, set film, hvor underteksterne læses højt eller replikker skrives ned. 

Tanken er, at samle elever på tværs af årgangene på mellemtrinnet, som alle har svært ved at se formålet med skolen. Lærerne vil derefter tage udgangspunkt i det, der motiverer dem - fx tage på erhvervsbesøg, så eleverne får indblik i, at skolen har et formål. Ligeledes vil der tænkes ud af boksen i forhold til måden, der indlæres på. 

Vejledning til andre
Da projektet ikke er gennemført, er der endnu ingen vejledning til andre. 

 

Skolens hjemmeside; http://tarupskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

26.09.16
Gesten Børnecenter (Vejen)
Fagdage - fag på nye måder. Gesten Børnecenter skaber nye og anderledes skoledage, hvor kreativitet, bevægelse og sammenhæng i fagene er i højsæde.
27.09.19
Brahesminde Skole, Øhavskolen, Nordagerskolen, Brobyskolerne, Tingagerskolen, 2019 (Faaborg Midtfyn)
Elever lærer matematik og faget uddannelse og job i virkelighedsnære miljøer. Virksomhederne og Faaborg Midtfyn Kommune er gået sammen i et unikt...