Pedersborg Skole (Sorø)

Pedersborg Skole (Sorø)

Miljøvægge - På Pedersborg Skole vil de forbedre klassemiljøet og hjælpe rengøringsassistenterne. Dette gør de ved, at eleverne 2 gange om dagen tørrer borde af, fejer med swiffer, bærer affald ud og stoler op.

Projektet vedr. miljøvæg har et par års erfaring, men søges fortsat videreudviklet og forankret på Pedersborg Skole.

Rengøringspersonalet kan tage sig ekstra af skolens toiletter 
Projektet miljøvæg er en konkret foranstaltning i hver klasse på Pedersborg Skole (se billeder), og i praksis foregår det sådan, at et nyt ugentligt team i slutning af lektionen før frokost og i slutningen af dagen tørrer borde af, fejer med swiffer, bærer affald ud og stoler op. På den vis er lokalet klar til rengøring, og der er gjort tidsmæssigt plads til, at rengøringspersonalet kan tage sig ekstra af skolens toiletter. I gennemsnit bliver toiletterne rengjort to gange dagligt.

Forbedrer klassemiljøet og hjælper rengøringsassistenterne 
Formålet med projektet har været at hjælpe rengøringsassistenterne til at udføre deres arbejde tilfredsstillende og forbedre klassemiljøet
Rengøringsassistenterne havde givet udtryk for, at de var utilfredse, og at der var problemer med deres arbejdsmiljø. 
Desuden udtrykte lærerne, at rengørings niveauet ikke var tilfredsstillende.

Nudging 
Hygiejne har været i fokus i folkeskolen i en årrække, men i en tid hvor effektivitet presser, har skolen været ekstremt glade for, at deres samarbejdspartner fra Sorø Reklame/BRAVE.dk – har introduceret dem til begrebet ”Nudging”. At ændre adfærd har været en nødvendighed for at bringe en god udvikling i fokus.

Tværfagligt samarbejde
Ideen opstod i et tværfagligt samarbejde mellem skole og miljø/teknik forvaltning og i samarbejde og bredt understøttet af Sorø reklame/BRAVE.dk
Succeskriterie var, at toiletterne blev ekstra rengjort i løbet af skoledagen, og at der dermed blev frigivet tid til rengøringspersonale til dette. 
Ansvarsfordelingen var et fælles projekt (Børne og unge forvaltning i samarbejde med Teknik og miljø forvaltning).

Bragt fra mørket og frem i lyset
Kobling mellem rengøringspersonale og medarbejder/elev/forældre har de seneste år fokuseret på at blive ”bragt fra mørket og frem i lyset”. Det skal forstås på den måde, at det i tidligere tider var meget normalt, at rengøring fandt sted i de mørke nattetimer. Dermed var der ikke synlig relation eller kontakt mellem medarbejdere/elever/forældre og rengøringspersonale i folkeskolen. I dag er det derimod normalt, at rengøringspersonale, servicemedarbejdere og pædagogiske medarbejdere har nogenlunde samme arbejdstid, og på den måde er der bedre mulighed i dag for, at de forskellige personalegrupper kender hinanden. Nu er det ikke en eksakt videnskab, men meget tyder på, at det relationnelle mellem medarbejdere spiller en stor og væsentlig rolle i moderne organisationer. Sådan har det også været på Pedersborg Skole i en årrække. Med miljøvæggene har de forsøgt at tage det næste skridt. Det har de gjort af relationelle årsager, men også for at have fokus på hygiejne – koble pædagogik/læring med en medborgerskabstanke og en stærkere fællesskabsfølelse.

Miljøteam
Der var i forvejen dukseordning med 2 dukse, men det var svært for duksene at nå at blive færdig til, at de enten skulle videre til fritidsaktiviteter eller en bus. Nu er der 5 i det såkaldte miljøteam.
Det er nu blevet en del af dagligdagen, at inden eleverne går hjem:

  • Så sætter de stole op,som deres kammerater har glemt.
  • Swiffer (fejer) gulvet i klassen og på det afmærkede område på gangen.
  • Swiffer borde og vandrette flader med håndswifferne.
  • Tømmer skraldespanden.
  • Rydder de ting op, der har været brugt i løbet af dagen.
  • Tørrer tavlen af. 

Forbedret hygiejne og tættere relationer 
Elevernes fællesskab bliver styrket, og de bliver hurtigere færdige, da de er flere om det. Eleverne føler endviere, at de bliver taget alvorligt, når de får 'voksen' udstyr til at gøre rent med. De føler samtidig et ansvar over for deres klasseværelse.
Ved at rengørings niveauet hæves i klasselokaler og toiletter, forberedes indeklimaet også, og eleverne behøver ikke at lade være med at drikke eller gå på toiletbesøg. 
For rengøringsassistenterne betyder det, at de fleste klasser nu er rengøringsparate og stolet op, samt at de er kommet i dialog med børnene og derved bliver behandlet med mere respekt.
For lærerne betyder Miljøteamet, at børnene nu bliver inddraget aktivt i at passe på deres omgivelser, og at klasselokalet bliver renere og rarere at opholde sig i.
Projektet har medført en forbedring af hygiejne, en tættere relation mellem de forskellige personalegrupper, mere synlighed og samarbejde.

Vejledning til andre
Læs mere på hjemmesiden: http://soroe.xn--miljteam-84a.dk/ 

 

Skolens hjemmeside; http://pedersborgskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.