Børns og unges motionsvaner og skole-forenings-samarbejder i otte kommuner

Børns og unges motionsvaner og skole-forenings-samarbejder i otte kommuner

En undersøgelse foretaget blandt mere end 4000 elever i oktober 2015 og 3000 elever i maj 2016 indikerer, at der på stadigt flere skoler arbejdes med at implementere en varieret undervisning, der kobler bevægelse og læring, og at flere foreninger vælger at byde ind på skolernes lærings-dagsorden.

Konkret viser undersøgelsen, at:

Flere elever bevæger sig hyppigere og mere i løbet af en uge – og ca. hver 10. elev bevæ-ger sig mere end 45 minutter om dagen. De ældste elever bevæger sig generelt mindre end de yngre, men der er dog tegn på, at flere elever i udskolingen bevæger sig i længere tid ad gangen. En ud af fem elever bevæger sig stort set ikke.

Eleverne oplever, at bevægelse i løbet af dagen er positivt. Hovedparten oplever, at de bli-ver mere klar til undervisningen, halvdelen af eleverne oplever, at de kommer i bedre form og får lyst til at dyrke mere idræt – det gælder særligt de yngre elever.

For hver fjerde elev er den aktive undervisning en integrereret del af hverdagen, mens halvdelen af eleverne sjældent lærer matematik eller dansk gennem krop og bevægelse. Jo ældre eleverne er, jo mindre bevægelse møder de i undervisningen. Flertallet sætter stor pris på bevægelse i løbet af en lang undervisningsdag – og en mindre gruppe angiver, at de lærer mere, når læring og bevægelse er koblet sammen.

Mere end hver tredje elev er blevet undervist af en underviser fra en idrætsforening. Un-dervisningen finder primært sted i idrætstimen, men hver femte angiver, at den eksterne undervisning også er med til at understøtte andre fag. Åben Skole er altså på vej ind i sko-lehverdagen.

Mere end hver fjerde elev af dem, der modtaget undervisning af en ekstern instruktør i skolen, begynder til den idræt, som de er blevet introduceret til. Det svarer i praksis til en ud af 10 elever. Undersøgelsen peger klart på Åben Skole som en oplagt satsning, hvis man ønsker at øge kendskabet til bestemte idrætsgrene.

Læs hele rapporten her

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

mhk

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.