Sejs Skole 2017 (Silkeborg)

Sejs Skole 2017 (Silkeborg)

Sejs Skole løber til Gardasøen – den gode overgang fra undervisning til SFO. Kan man løbe til Gardasøen? Eleverne i indskolingen på Sejs Skole gør et ihærdigt forsøg på at løbe til Gardasøen og andre destinationer i Verdenen. Hver dag når skoledagen slutter, mødes tre lærere og ca. 275 elever for at løbe ad opmålte ruter dels for at sikre en god overgang til SFO, dels for at få pulsen op og klaret hovedet inden eftermiddagens aktiviteter.

Hver dag samarbejder pædagoger og lærere i indskolingen på Sejs Skole om at skabe den gode overgang fra undervisning til SFO-tid.

Målene for udviklingsforløbet er flere, men det overordnede mål har været at skabe den gode overgang fra dagens undervisning til SFO-tid for de ca. 275 elever i indskolingen. Overgangen kan hurtigt blive kaotisk for børn og voksne, når et så stort antal elever skal fordele sig på og finde forskellige aktiviteter i SFO’en. Mange børn har brug for tydelig struktur, hvilket tiltaget har været med til at give. Forløbet giver eleverne et godt afbræk, hvor det synligt markerer overgangen fra undervisning til SFO.

Det har ligeledes været et mål at give SFO’en mulighed for at være klar til at tage imod børnene i værksteder og de andre planlagte aktiviteter, når SFO-tiden begynder kl. 13, uden at dette foregår forvirrende og uoverskueligt. Skolen har også haft et ønske om at fremme bevægelse og fysisk aktivitet i skoledagen for at højne trivsel og indlæring i børnenes skoledag. Slutteligt har et mål været at fremme samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

Den gode overgang
Siden skolestart august 2017 er der hver dag kl. 12.45, når undervisningen slutter i indskolingen, indført løbebånd frem til kl. 13.00. Tre lærere forestår løbeturene på to opmålte ruter rundt på skolens område. Hver dag registreres børnenes tilbagelagte strækninger.

Skolens lærere og pædagoger har fastsat en destination, som eleverne løber mod. Hver fredag til fælles morgensamling, præsenteres eleverne for hvor langt der er løbet i ugens løb og hvor langt de er nået på vejen til Gardasøen. Dette giver eleverne motivation for at løbe dagligt og samtidig får de en geografisk orientering, når der løbes mod destinationer i Verdenen.

Pædagogerne oplever efter indførelsen af løbebåndet, at de nu kan være klar med deres aktiviteter. Løbebåndet har gjort overgangen mindre kaotisk for både børn og voksne.

Aktivitet giver ro på i SFO'en
I danske skoleelevers til tider hektiske hverdage kan det oftest være det nære og enkle, som giver ro og struktur. Sejs Skole har valgt at prioritere struktur og gode rammer for, at eleverne oplever en god overgang til eftermiddagens SFO-tid. En løbetur og fysisk aktivitet suppleret med en dyst om at løbe til Gardasøen motiverer de fleste børn.

 

Skolens hjemmeside; https://sejs.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.