Pilehaveskolen 2017 (Assens)

Pilehaveskolen 2017 (Assens)

”Forliset i Lillebælt” er et nyskabende teater-kultur- og inklusionsprojekt forankret i lokalområdet udarbejdet i et tæt samarbejde mellem elever og lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter fra specialskolen Pilehaveskolen, kulturinstitutioner i Assens kommune og frivillige.

Kultur- og fritidsudvalget i Assens kommune bevilligede i 2016 penge til et kultur- og teaterprojekt, skabt i et samarbejde mellem Vor Frue Kirkes, Assens organist og korleder, Assens musikskole, Assens museum, Assens Folkedansere, frivillige samt elever og medarbejdere fra Pilehaveskolen.

Begrundelsen for bevillingen: Projektet kan ses som et modelprojekt, idet det er virkelig nytænkende og tværfagligt, inddrager adskillige lokale aktører, forener mange genrer og fagligheder og munder ud i et koncept, der vil kunne benyttes af andre skoler i fremtiden.

Et projekt der udfordrer og giver anerkendelse
På Pilehaveskolen har de et særligt fokus på at undervise og arbejde sammen med eleverne inden for de kreative fagområder. Deres elevgruppe udvikler både faglige, personlige og sociale kompetencer, når de skaber kunstværker i billedkunst, spiller/synger i skolen orkester og spiller rollespil. Skolen har endvidere stort fokus på at give eleverne en robusthed til at få et godt og værdigt ungdoms- og voksen liv med de forskellige udfordringer, som vil være en del af deres livsbagage. Robustheden skabes bl.a. ved at eleverne både udfordres og får anerkendelse.

Projektet har i høj grad tilgodese ovennævnte udviklingsområder, og projektet har både udfordret eleverne, men også givet dem en oplevelse af stolthed over at planlægge og gennemføre en teaterforestilling.

Pilehaveskolen i lokalsamfundet
Temaet for projektet har været Pilehaveskolen i lokalsamfundet, og vi har arbejdet med perioden første halvdel/midten af 1800 tallet med fokus på konkrete hændelser i Assens by. I forbindelse med projektet har der været undervisning af de involverede klasser med udgangspunkt i tidsperioden og konkrete historiske begivenheder med fokus på Assens by.

Der har været byvandring i Assens by i børnehøjde, hvor vandringen har relateret sig til de historiske begivenheder, der er blevet undervist i. Undervisning og byvandring har været i samarbejde med Assens museumsinspektør. Skolen har også udarbejdet et manuskript til teaterstykket i samarbejde med eleverne. Inspiration til manuskriptet er kommet fra undervisningen om Assens i det 1800 århundrede. Udarbejdelse af manuskript og undervisning i sang og dans har været i samarbejde med korleder og organist fra Vor Frue Kirke i Assens, medarbejdere fra Assens Musikskole og frivillige fra Assens folkedansere. Kostumer er kreeret i samarbejde med frivillige pensionister.

Projektet har strakt sig over perioden fra efteråret 2016 til foråret 2017, og teaterstykket havde premiere den 26. april 2017.

Oplevelse af faglig og kunstnerisk autenticitet
Det tætte samarbejde mellem eleverne og de involverede fagfolk og kunstnere, har givet eleverne en oplevelse af faglig og kunstnerisk autenticitet, og de har fået indblik i både formidlingsprocesser og kunstneriske processer på andre måder, end den almindelige undervisning er i stand til.

Projektets aktiviteter tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål for 0.-5. klasse, som dækker Pilehaveskolens elevgruppe, inden for følgende fagområder:

  • Musik 
  • Drama
  • Historie
  • Bevægelse
  • Billedkunst

Aktiviteterne har indgået som en naturlig del af undervisningen for de involverede klasser inden for de enkelte fag, og projektet har været tænkt ind i årsplanen for skoleåret 2016/2017. De involverede klasser har været de tre ældste/ungdomsklasser samt en mellemklasse. I alt 40 elever.

Et koncept for skoler og turister
Ved at skabe et teaterstykke med afsæt i en lokalhistorisk kontekst har skolen udviklet et koncept/en drejebog, der efterfølgende kan bruges af andre skoler i Assens kommune. Kostumer, kulisser og rekvisitter vil blive stillet til rådighed for de skoler, der måtte være interesseret.

Museet har efterfølgende videreudviklet på konceptet, der dels vil blive et tilbud til andre skoler i kommunen, og dels skal indgå i som et tilbud til turister i Assens. Der er indgået aftale med museet om, at Pilehaveskolens elever og medarbejdere afprøver konceptet i løbet af skoleåret 17/18.

Inkluderer lokalsamfundet i skolen

Ved at inddrage andre aktører i projektet, har skolen skabt en ramme for, at mange forskellige fagfolk og aktører, igennem et fælles projekt sammen med Pilehaveskolen, har omskabt tankerne bag inklusion til konkret handling, hvor perspektivet i inklusion også har været at inkludere lokalsamfundet i Pilehaveskolens univers.

”Det var lige før vi mistede jordforbindelsen”
En udtalelse fra en plejeforælder efter vores teaterforestilling, der i sig selv er et godt argument for, hvorfor juryen skal vælge Pilehaveskolens udviklingsforløb:

”Hold da fast, det var lige før vi mistede jordforbindelsen. Aldrig havde vi forestillet os, at vi skulle se et teaterstykke der var så gennemført og med børn der var som forvandlet. Vi blev også enige om, at det kun kunne lykkes fordi I er så fantastiske og dygtige. I er bare dybt engageret i jeres arbejde og i vores børn, og I mestrer at få alt det gode frem i ungerne. Det blev en oplevelse, vi sent vil glemme. Mvh Ulla”

Evaluering fra Museum Vestfyn:
"Parterne var aktive på forskellige deler af processen, hvilket bidrog til en meget spændende proces og et resultat, hvor samarbejdets produkt kom til at stå som mere end summen af de enkelte dele. Det tætte samarbejde mellem lærere, elever, frivillig, musikskole, folkedans, organist og Museum Vestfyn gjorde det muligt at forene den lokale kulturhistorie med musik og dans på en måde, hvor historien blev en helt ny og sanselig erfaring for eleverne og for partnerne."
 

Skolens hjemmeside; https://pilehaveskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.