På vej mod en digital folkeskole

På vej mod en digital folkeskole

De overordnede digitale målsætninger for folkeskolen kan ses udlagt i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, der tegner et billede af en folkeskole, hvor it og digitale læremidler indgår som en naturlig del af undervisningen, hvor der er let og overskuelig adgang til digitale læremidler og læringsmål, og hvor trådløse netværk og øvrig it-infrastruktur virker

Resultaterne viser overordnet, at vejen til den digitale skole for nogle skoler stadig er lang, mens den for andre skoler kan anes lige om hjørnet. Der tegner sig et billede af, at skolelederne især oplever, at udfordringerne centrerer sig om tilvejebringelse af solide digitale strategier og systematiske indsatser – både i forhold til anvendelsen af it og digitale læremidler i selve undervisningen og i forhold til en målrettet udvikling af elevernes digitale kompetencer.

Nogle af hovedkonklusionerne i rapporten er:

  • Skolerne befinder sig på forskellige digitale modenhedsniveauer. 15 pct. af skolerne placerer sig selv i det digitale førerfelt med et højt eller meget højt modenhedsniveau, mens 33 pct. af skolerne har et lavt eller meget lavt digitalt modenhedsniveau.
  • Skolernes digitale modenhed er generelt lavere, når emnerne vedrører vurderingen af og indsatsen over for elevernes digitale kompetencer samt organisatoriske spørgsmål som skolens kultur og vidensdeling med fokus på it og digitale læremidler blandt lærere.
  • 49 pct. af skolerne placerer sig således på et lavt eller meget lavt digitalt modenhedsniveau, når emnet falder på organisation, mens 66 pct. af skolerne tegner sig for et lavt eller meget lavt digitalt modenhedsniveau, når spørgsmålene omhandler indsatser og vurderinger rettet mod elevernes digitale kompetencer.
  • Meget få skoler skiller sig ud på digital undervisning. 95 pct. af skolerne har inden for dette emne en gennemsnitscore svarende til ét af de tre midterste digitale modenhedsniveauer.

Læs alle hovedkonklusionerne og hele rapporten her

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

mhk

Læs også

skole
06.09.17
Lundagerskolen 2017 (Horsens)
Projekt Sundhed - Et projekt med holdning. Lundagerskolen har fokus på sundhedsbegrebet i et helhedsperspektiv. Der er lup på elevernes fysiske...
idræt
07.10.16
Langhøjskolen (Struer)
Foreningssport og skoleidræt - Samarbejdet mellem Langhøjskolen og de lokale foreninger fremmer sammenhængskraften og bidrager til at eleverne i 0...