Trekronerskolen 2017 (Roskilde)

Trekronerskolen 2017 (Roskilde)

Trekronerskolens Adventure Race. De tilmeldte hold, der består af 2 forældre og 3 elever, skal kæmpe om hurtigst muligt at gennemføre en rute med forskellige strabadser og opgaver. Start og slut på skolen, men ruten går rundt forskellige steder i Roskilde og omegn. Der skal cykles, løbes, svømmes, klatres, skydes og løses diverse opgaver undervejs. Hele løbet er planlagt og afholdes af forældre og lærere på skolen.

Nogle af skolens idrætslærere startede i det små et årligt adventure race for 10 år siden. For 3 år siden, efter skolebestyrelsens årsmøde med fokus på inddragelse af forældrene, blev der taget initiativ til, at en gruppe forældre kunne træde hjælpende til for at kunne holde racet i live, inddrage forældrene noget mere og styrke forældre-skole-samarbejdet (og som sidegevinst spare nogle dyrbare lærertimer). Al planlægning foregår i tæt samarbejde med nogle udvalgte frivillige lærere.

Racet afholdes hvert år på en lørdag i sommerhalvåret og er for elever fra 4. til 9. klasse, da det er rimeligt hårdt. Der cykles typisk 30-40 km, løbes 5-8 km og så er der altid mindst en opgave i vand, hvor der skal svømmes en kortere distance.

Undervejs løses diverse opgaver, såsom klatring, orienteringsløb, samarbejdsøvelser, geocaching, lave bål, skydning, freesbee-kast, kommunikation med signalflag, opgaver i botanik, geografi, historie m.m. Ruten og opgaverne skifter fra år til år og kan både være linie- og stjerneløb og over hele Roskilde, så deltagerne ikke ved hvad de udsættes for på forhånd. Start og mål på skolen er dog fast. Racet tager 2½-4 timer. Et hold består af 3 børn og 2 voksne, hvoraf den ene voksne er med rundt på ruten og den anden hjælper som official på posterne. Der er en vandrepokal til vinderne (der står i skolens kantine), diplomer til alle fuldførte hold og diverse præmier fra lokale sponsorer.

Det skaber sammenhold
Forældre og lærere kommer tættere på hinanden og forældrene får større indsigt i (og respekt for), hvad et forløb med elever (i dette tilfælde adventure race) kræver af planlægning, overvejelser, check på lovgivning, sikkerhed m.m. Idrætslærerne får ny inspiration via nogle af de opgaver som forældrene finder på.

Mange forældre ser, at deres børn kan meget mere, end de tror mht. udholdenhed – og det gælder faktisk også for en del elever, der normalt ikke er så aktive. Der skabes en stemning af sejhed blandt eleverne omkring det at være med og at være ud i det fri og konkurrere og gennemføre racet, og de gennemførte hold føler stor stolthed og tilfredsstillelse. Eleverne opdager, at godt nok har de ældste elever en fysisk fordel, men at den kan opvejes af teamsamarbejde, snuhed, kløgt olign. rundt på ruten, så andre kompetencer end lige de fysiske har betydning. Skolen har haft vindere lige fra 5. til 9. årgang

Da start og mål foregår på skolen og en del opgaver foregår i det umiddelbare nærmiljø (Trekroner-området), er der mange beboere i området, der følger med på løbsdagen, hvilket hjælper med at knytte skolen endnu tættere til lokalområdet.

En evt. præmie vil blive brugt til nyttigt udstyr til idræt/samarbejdsøvelser og nogle bannere til ophængning i nærheden af skolen, for at reklamere for racet og få endnu flere deltagere.

Fællesskab - lokalt og ude i de enkelte hjem
Trekronerskolen har udviklet et efterhånden rigtig velfungerende koncept, der meget nemt kan kopieres og søsættes på mange andre skoler og nemt tilpasses lokale forhold.

Racet kan udvikles i mange retninger, fx i mindre format til brug på idrætsdage eller til indskolingsbørnene, laves i større format, fx samarbejde mellem flere skoler (man kunne fx nemt invitere et par naboskoler med, hvilket også er under overvejelse), live-streaming, lave det endnu hårdere for de ældste elever mm.

Hele forløbet har skabt større samhørighed, anerkendelse og respekt mellem lærer og forældre, styrket skolens synlighed i nærområdet og understøttet hele skolens virke, ved at eleverne kan se, at deres forældre gider deres skole.

 

Skolens hjemmeside; https://trekronerskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.