Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Der findes og anvendes i stigende grad digitale redskaber i dagtilbud. Formålet med projektet har været at bringe praksis og forskning sammen for at undersøge, hvordan digitale redskaber påvirker den pædagogiske praksis, hvordan man kan indkredse pædagogiske metoder og principper, der understøtter børns digitale kompetencer, og hvordan der sikres et fagligt afkast, der følger den teknologiske udvikling og de øgede investeringer.

Denne rapport sammenfatter konklusioner i projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring. Forskningsprojektet er igangsat i regi af Strategi for digital velfærd af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og Digitaliseringsstyrelsen. Projektet er udmøntet i tre delprojekter, der er varetaget af tre forskellige forskningsgrupper – to fra Professionshøjskolen UCC og en fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet. Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS har projektledet og faciliteret forløbet på tværs af delprojekterne og har sammen med forskerne udarbejdet denne sammenfattende rapport med konklusioner og anbefalinger. Arbejdet i de tre netværk har fundet sted fra februar 2015 til november 2015 ved afprøvning i praksis, interne møder i forskningsprojekterne og fællesmøder på tværs af forskningsprojekter. Fællesmøder har fokuseret på opsamling, videndeling og sparring på tværs af netværk og forskningstemaer. Løbende har alle projektets deltagere kunne videndele og dokumentere deres observationer og resultater på en digital samarbejdsplatform.

 

Læs hele rapporten her

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.