Hammershøj Skole (Viborg)

Hammershøj Skole (Viborg)

Ugeskemaet - Motivationen for at gå i skole er steget markant hos 4. klasses-eleverne på Hammershøj Skole ved Viborg, efter den traditionelle klasseundervisning er blevet udskiftet med et særligt ugeskema, hvor elevinddragelse og undervisningsdifferentiering er bærende elementer.​

UgeskemaRevolutionen er en ny undervisningsform, der tager afsæt i en ugeskema-skabelon, som den enkelte lærer justerer ugentligt. Ugeskemaet er designet til at kunne tilgodese alle elevers individuelle behov og derved skabe de optimale betingelser for elevernes motivation, læring og trivsel.

Ugens skema
Mandag morgen præsenteres eleverne for ugens skema, der indeholder alle de opgaver, som skal udføres i løbet af ugen. Dette inkluderer såvel faglige opgaver, som motion, leg, samarbejdsøvelser og kreativ udfoldelse. Herpå bruger læreren cirka en halv time på at gennemgå ugens nye stof, såvel som repetitioner af gammelt materiale, der skal bruges i ugens løb. Dette omfatter desuden en introduktion til de forskellige bøger og andre læringsmaterialer, der skal bruges til at løse ugens opgaver, samt vejledninger til hvor og hvordan eleverne kan søge mere viden.

Opgaverne er markeret med forskellige farver, som varierer fra elev til elev alt afhængig af det læringsniveau, som de hver især befinder sig på:

  • De hvide felter betyder, at opgaven skal laves.
  • De grå felter betyder, at opgaven skal laves, hvis eleven kan nå det.
  • ​De sorte felter betyder, at opgaven ikke skal laves.

Herfra kan eleverne bare gå i gang med ugens arbejde og det er op til dem selv at bestemme, hvor og i hvilken rækkefølge de vil udføre deres opgaver.

Motiverende undervisningsform
UgeskemaRevolutionen er en motiverende undervisningsform, da der er overskud til, at alle kan blive set og hørt, og fordi eleverne selv er med til at skabe deres egen skolegang - nu kan de udføre deres opgaver, præcis som det passer til deres behov og arbejde på lige netop det læringsniveau, som de befinder sig på. 

Den lange skoledag føles ikke så lang
Arbejdet med ugeskemaet har haft en lang række positive effekter på Hammershøj Skole. Ved tests kan det blandt andet ses, at de fagligt svage elever er blevet løftet. Eleverne giver samtidig også udtryk for, at de langt bedre kan lide denne undervisningsform, og det kommer ofte bag på eleverne, når de skal holde frikvarter eller har fri. Eleverne er også blevet dygtige til at tage ansvar, hjælpe hinanden og spørge når de har brug for hjælp, samtidig med der er langt bedre arbejdsro. Vikarerne fortæller også, at det er rart at komme i klasser, hvor der arbejdes med ugeskemaer, da eleverne ved hvad skal lave og det skaber ro.

Vejledning til andre
Hammershøj Skole anbefaler, at man læser Ugeskemarevolutionen af Karina Winther. Derudover er det en god ide at begynde i det små - en enkelt klasse nogle timer om ugen i få fag. Endelig så informer forældrene, så de er trygge ved den meget anderledes skoleform.

Læs mere om Hammershøj Skoles arbejde med ugeskemaer eller se mere på www.ugeskemarevolutionen.dk

 

Skolens hjemmeside; http://hammershoejskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.