Cosmosskolen afd. Spangsbjerg 2017 (Esbjerg)

  • skolebørn

Cosmosskolen afd. Spangsbjerg 2017 (Esbjerg)

Eleverne på afd. Spangsbjerg har på 3 uger løst 238.099 individuelt tilpassede matematik-opgaver og har fået målt en fagligt progression ved test på hele 11 %. Eleverne i den klasse der har løst flest opgaver, løste hele 1280 opgaver pr. elev. Og den klasse, der løftede sit niveau allermest rykkede 23,3%. Motivationen hos eleverne var enorm, og det faglige løft kom til sin ret.

På Cosmosskolen havde lærerne og matematikvejlederen et ønske om at højne det matematikfaglige niveau, via et intensivt forløb i matematik. De tog derfor kontakt til MatematikFessor for af etablere et samarbejde mellem dem og skolen, om det faglige løft. Hurtigt i samarbejdet blev det tydeligt, at det var vigtigt for lærerne på skolen, at de fik et kompetenceløft, så de kunne varetage lignende indsatser på skolen fremadrettet, samt at indsatsen rettet mod eleverne skulle have fokus på den enkelte elev og dennes faglige progression forløbet igennem.

Inviduelt læringsforløb
Forløbet blev rammesat til at vare 3 uger med en opstartstest til at finde den enkelte elevs faglige niveau, denne blev taget inden forløbet på de 3 uger. MatematikFessor analyserede derefter elevernes besvarelser og lavede ud fra dette et inviduelt læringsforløb, som lærerne derefter selv skulle vedligeholde og sætte retning på.

Matematiklærernes erfaring og indstilling til det digitale i matematikundervisingen var meget forskellige og dette satte nogle af lærerne på en opgave ud over det sædvanlige.Samtidigt med dette fik lærerne indsigt i kompleksiteten i at planlægge individuelt, men også i hvor høj grad dette kan sættes op ved udnyttelsen af de digitale muligheder, der ligger på MatematikFessor.

Støttet i deres faglige progression
På den anden side af kateteret sad eleverne, som nu skulle arbejde med helt andre opgaver end sidemakkeren, nogle elever i fx 6. klasse arbejdede med opgaver helt tilbage fra 2. klasse, mens andre blev udfordret med udskolingsmatematik. Men ingen af eleverne var bekendt med det niveau de arbejde på, for de var alle sammen på MatematikFessor. I elevernes selvstændige arbejde, med de individuelle læringsforløb blev de støttet i deres faglige progression af videoer. Hver gang de blev stillet et matematisk spørgsmål, bliver opgaven støttet af en faglig video, der hjalp eleven på vej til forståelsen af opgaven. Dette frigav også lærertid til at snakke med de elever der reelt havde vanskeligheder med at løse de stillede opgaver, da eleverne i en stor del af tiden arbejdede selvstændigt med støtte af portalen.

Motivationen var ikke til at tage fejl af…

For at kunne lave et lignende forløb kræver, det at man har adgang til MatematikFessor eller et lignende dynamisk matematikprogram, derudover har man brug en masse motiverede lærere og elever.

Udviklet  matematiske kompetencer
Eleverne fik som det vigtigste, udviklet deres matematiske kompetencer, men de fik også følelsen af at være fælles om noget. Vi lavede det som en konkurrence hvor eleverne dystede sammen som klasse. Det gav derfor en rigtig god følelse af at bidrage til noget sammen med sin klasse. Alle elever kunne være med på hvert deres niveau, så det blev en konkurrence for alle i klassen, ikke kun de dygtige, de hurtige eller hvad man normalt konkurrerer i. Alle var med og alle var vigtige medspillere.

At arbejde inviduelt med det enkelte barns faglige progression
Den omstilling som lærerne har gennemgået, fra at arbejde med undervisningsdifferentiering og klasseundervisning i det daglige – til at arbejde inviduelt med det enkelte barns faglige progression i fokus, er en utrolig omstilling og har krævet en ekstra stor indsats fra lærernes side.

238.099 opgaver på 3 uger
Derudover er elevernes aktivitet og antal af besvarede spørgsmål fra en helt anden planet. En gennemsnitlig skole svarer på ca. 170.000 opgaver på MatematikFessor på et helt år – at lave 238.099 opgaver på 3 uger er noget ud over det sædvanlige. Der har siddet elever og været aktive langt ud over skoletiden, og de børn har tilegnet sig gode vaner. Særligt det at elever der normalt oplever matematikfaget som en udfordring, har følt sig set og har oplevet faglige succeser, fordi de har fået opgaver der passede præcis til deres niveau. Dette styrkede især de svage elevers selvopfattelse, så de fik et nyt syn på deres egen rolle som elev - og følte at de var med på lige fod med alle andre.

Se artikel

Skolens hjemmeside; http://cosmosskolen.esbjergkommune.dk/

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.