Ruds Vedby Skole 2018 (Sorø)

 • Værdier

Ruds Vedby Skole 2018 (Sorø)

På Ruds Vedby Skole i Sorø Kommune har de et meget aktivt elevråd. Elevrådet går foran. De vil have indflydelse på skolen, så der både skabes trivsel og faglighed på skolen. Elevrådet vil gerne være det gode forbillede for alle på skolen. De sætter fokus på vigtige dele af skolehverdagen.

Elevrådet på Ruds Vedby Skole har de sidste 2 år arbejdet systematisk med at gøre en forskel på skolen. Elevrådet har valgt, at de vil gå foran. Både i forhold til eleverne på skolen, men også i forhold til de voksne. De vil gøre en forskel, og de vil være med til at præge deres egen hverdag.

Ruds Vedby skole har valgt, at deres udviklingsprojekt hedder ”elevrådet går foran”. Elevrådet går foran, fordi de tager opgaverne på sig først.

De kommer med et udspil til de voksne/personalet i MED-udvalget eller i skolebestyrelsen, og de går ud i klasserne og drøfter vigtige emner med alle elever på skolen.

Centralt placeret i skolens arbejde

Ruds Vedby Skole har igennem flere år haft et aktivt elevråd, men de seneste 2 år har de sat systematik i tingene. Elevrådet går foran, når der skal arbejdes med noget nyt. Elevrådet kommer med ideer og sætter processer i gang. De skaber resultater, som er en vigtig værdi på skolen.

Elevrådet udtaler selv, at de gerne vil gøre en forskel, for hvem kender mere til skoleliv end eleverne selv? Og vi skal bruge eksperterne. De vil så gerne bidrage.

Skolen har derfor prioriteret elevrådets arbejde meget højt. Det er et valg, men det er et vigtigt valg. Det seneste år, har elevrådet fået mere tid til mødeaktivitet, og de har fået mod på at gå i gang med endnu flere opgaver.

Arbejdet i elevrådet det seneste år:

 • Arbejdet med den nationale trivselsmåling. Elevrådet har kigget på resultatet af den nationale trivselsundersøgelse, og så har de udvalgt to særlige punkter, som hver klasse skal arbejde med. De sætter faglighed og trivsel højt. Elevrådet kommer ud i klasserne og fortæller om arbejdet (se bilag), så alle er sammen om at gøre trivslen højere. De sætter fokus på en stor undersøgelse, så resultaterne fra den også bliver anvendt.   
 • Elevrådet mødes en gang om måneden og har to timer sammen. Der er altid et punkt, som hedder velkommen – herunder hvad der er behov for at drøfte som klasse? (Se nedenfor, hvor der er links til et typisk referat og en typisk dagsorden.) 
 • Elevrådet har de sidste to år gennemgået alle skolens principper. De er revideret af elevrådet og efterfølgende godkendt i skolebestyrelsen.
 • Da eleverne læser alle principper igennem, så opdager de, at der mangler et princip/en retningslinje. Der mangler en holdning til lektier på skolen – en fælles holdning. Elevrådet udarbejder derfor forventninger til lektier, som er et dokument, der nu er godkendt af personalet og skolebestyrelsen. For at finde indhold til dokumentet, så havde elevrådet fremstillet et spil om lektier (udsagn som bestyrelsen skulle forholde sig til). Her fik de viden og nu har skolen et dokument med forventninger. 
 • Elevrådet drøfter ved skoleårets begyndelse, hvad der optager dem. Her blev elevernes arbejdsindsats et vigtigt område. Elevrådet vil gerne have, at alle elever arbejder hårdt. Derfor går elevrådet ud i klasserne og taler med dem om elevindsatser og arbejdsindsats. 
 • Skolebiblioteket skal ikke hedde bibliotek, men skal være et PLC (pædagogisk læringscenter). Elevrådet ville gerne gøre det mere levende, og lavede derfor en afstemning, hvor alle skolens elever stemte om et andet navn, så vores PLC i dag hedder: PLC – DISCO (latin for læring). Det skal være en fest at lære, så derfor er det et godt navn.
 • Elevrådet har deres egen trivselsmåling. De oplever, at den nationale trivselsmåling er skrevet med voksenspørgsmål. De har derfor udarbejdet deres egen, som de selv har skrevet. Dem bliver taget i januar/februar, så skolen har svaret før den nationale trivselsmåling. 
 • Elevrådet vil gerne have, at skolen fejrer skolelivet mere. De vil gøre første og sidste skoledag til en fest. Den 13. august 2018 havde elevrådet derfor stået for ideerne til en festlig første skoledag. Det skal være en fest, når man begynder i skole, og når man skifter klassetrin. Elevrådet kom med alle forslagene til MED-udvalget, som derefter sammensatte programmet. Den lokale avis kom også første skoledag og interviewede elevrådsformand og næstformand af samme årsag. De ville se festen, som elevrådet havde arrangeret.
 • Elevrådet bidrager med artikler til kommunens nyhedsbrev. Her fortæller de, hvordan de er begyndt at gå foran. 
 • Elevrådets medlemmer fra 9. klasse kommer ud i 8. klasse efter deres afgangsprøver og fortæller om det at gå til prøve. Det skal også fortælles af lærerne, men når elevperspektivet kommer på, så sker der noget andet. Elevrådet går derfor foran og fortæller om prøverne i 9. klasse, samt hvad det vil sige, at gå til afgangsprøve i 9. klasse.
 • Elevrådet bliver nævnt i skolens folder for det kommende skoleår. Elevrådet vil være synligt og vise, at det går foran.
 • Elevrådet byder ind med ideer til skoleårets planlægning, så lærerne og ledelsen får elevernes stemme med, når de sætter rammen. Elevrådet har ønsket morgensang, og vil kæmpe for, at det nu bliver udvidet fra næste skoleår til to gange om ugen.
 • Elevrådet arbejdet hele tiden med nye ideer. Medlemmerne udarbejder et mindmap, og derfra vælges de vigtigste ideer ud, så elevrådet hele tiden har fokus på nye projekter.
 • Elevrådets næste projekter er et kunstprojekt på skolen og i skoleåret 18/19 at gøre skolens egen trivselsmåling digital, så den er mere moderne. Den nye digitale trivselsmåling skal tages i januar/februar. Elevrådet vil følge op på den nationale trivselsmåling. Elevrådet vil gøre sidste skoledag til en fest.

Vi vil blive ved med at gå foran. Elevrådet gør en forskel.

Ruds Vedby Skole finder, at det er vigtigt at prioritere elevrådet. De gør en stor forskel på skolerne. Alle der arbejder på eller er tilknyttet folkeskolen, arbejder for eleverne. Det handler om, at eleverne skal klare sig så godt som muligt (fagligt og socialt).

Lad eksperterne selv give deres stemme til kende. Lad dem blive inddraget og lad dem komme med et bud på en god skoledag. Det gør en forskel, når vi prioriterer elevrådet. Eleverne har en masse ideer, og de kan berige skolen, hvis vi lader dem blive hørt. 
Når elever går foran, gør det en forskel. De voksne skal lære af eleverne, som er og bliver eksperter på den gode skoledag – de oplever den hver dag.

Læs artikel fra den lokale avis om elevrådets arrangement ved første skoledag

Se mere om projektet i denne pdf med blandt andet dagsordener og referater

 

 

 

Senest opdateret den

10. december 2018

af

pe

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.