Tørring Skole

Tørring Skole

LP-modellen i en ny kontekst -Tørring skole indfører med modellen en systematik omkring forebyggelse og reducering af lærings- og adfærdsproblematikker med det mål at skabe hensigtsmæssige betingelser for både faglig og social læring hos eleverne. LP-modellen har været et væsentligt udgangspunkt for inklusionsarbejdet.

Læringsmiljø og pædagogisk analyse
Siden august 2008 har skolen arbejdet med LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse).

Modellen er en analysemodel med kvalitetsudvikling som mål. Det er en analysemodel, der skal anvendes af lærer/pædagog gruppen for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de udfordringer, som findes i skolehverdagen. Det er en model for pædagogisk analyse, hvor det er hensigten at opnå en eksplicit forståelse af de faktorer, der udløser, påvirker og opretholder lærings- og adfærdsproblemer i skolen.

Modellen har også fremmet skolereformens mål

1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

2.Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Modellen har medført en ny organisering af samarbejdet på skolen. LP-grupperne er sammensat i lodrette gruppe på tværs af afdelinger, lærere og pædagoger. Det har væsentlig årsag til en vellykket implementering.

 

Elevernes læring, trivsel og dannelse

I LP-programmet første 3 år, blev der foretaget 3 eksterne evaluering, hvor der blev registreret fremgang både fagligt og socialt ved enkelte elev.

I forhold til nationale og kommunale test har der været forbedringer både i forhold til dansk og matematik.

CEPOS undersøgelse viser, at Tørring Skole er blandt de 100 bedste i forhold til læringseffekt.

 

Efter de første 3 år fra 2008-2011 blev de eksterne evalueringer fulgt op med nye mål og succeskriterier.

Fra 2011-14 blev der opstillet nye mål og indholdsbeskrivelser hvert år. Alle målene blev formuleret i et samarbejde mellem personalet og ledelsen og indgik som en del af kvalitetsrapporten

 

Fra 2014 er LP arbejdet blevet udvidet med deltagelse i Program for Læringsledelse.

Fra 2014 indgårTørring Skole i Program for Læringsledelse, der i høj grad læner sig op af hele LP-konceptet. Her er der et særligt fokus på indsamling af data og analyse af disse og i den sammenhæng anvendes LP-modellen til implementering af handlinger på baggrund af data og analyse.

Udviklingsforløbet har betydet en stærkere læringskultur og givet en større sammenhængskraft i det pædagogiske samarbejde om elevernes læring og trivsel.

 

Fem grundlæggende succeskriterier i skoleudvikling, som andre kan have gavn af er:

1.       konsistens (alle er med i udviklingsarbejdet og de væsentligste beslutninger)

2.       systematik i arbejdet, hvor data bliver en naturlig del af arbejdet

3.       der skabes bedre betingelser for professionel dømmekraft

4.       vedholdenhed

5.       keep it simple

Senest opdateret den

23. august 2016

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.