Fortunaskolen 2017 (Esbjerg)

  • skole

Fortunaskolen 2017 (Esbjerg)

Livsglæde og læringslyst. På Fortunaskolen har bestyrelsen og ledelsen skabt nye rammer for en varieret skoleuge, hvor lange lektioner, flexdage og lektieintegreret undervisning tilsammen skaber skoledage, hvor børnene trives og bliver dygtigere.

På Fortunaskolen i Esbjerg Kommune har de fastsat en vision om, at skolen skal være for livsglæde og læringslyst. Alle parter omkring skolen har deltaget aktivt i formuleringen af visionen. Bestyrelsen og ledelsen har på den baggrund sat sig i spidsen for at skabe de bedst mulige rammer for gode skoledage. Man er (næsten) stoppet med at klage over manglende budgetter og handlefrihed, men forsøger i stedet at navigere aktivt i det handlerum, som alle skoler har. 

Variation er nøgleordet
Der er stor tillid til personale og forældre, men en god skole kræver god ledelse, og dette starter med, at bestyrelse og ledelse i fællesskab fastsætter de rigtige rammer for skoledagen.

Vi ønsker spændende skoledage, hvor eleverne glæder sig til at lære, og hvor personalet trives. Det betyder for os, at fokus skal være på skoledagen. Vi tror på, at variation er nøgleordet. Derfor har vi lagt en udviklingsplan, hvor varierede lektioner og en varieret skoleuge er i centrum.

Vi startede med at indføre lektieintegreret undervisning, hvor lektiecafe blev integreret i lektionerne, og hvor kun de store elever fik lektioner udover daglig læsning. Plads til fritid er vigtig for at eleverne får mest muligt ud af lange skoledage.

Princip for undervisningens organisering
Næste skridt var at gøre lektionerne og skoleugen endnu bedre og mere spændende. Derfor har Fortunaskolen nu med et princip for undervisningens organisering skabt en ny ramme for skoleugen. 60 minutters lektioner giver mere ro med færre skift og giver mere plads til variation i den målstyrede undervisning. Færre lektioner giver også personalet bedre mulighed for at forberede lektionerne, da forberedelsestiden koncentreres. Med 60 minutters lektioner er der plads til, at bevægelse, pædagogiske aktiviteter og individuelle hensyn kan indtænkes i lektionerne.

Holddeling på tværs af klasser og årgange
Samtidigt anvendes holddeling aktivt både på tværs af klasser og årgange. Variation i elevernes fællesskab er også med til at gøre skoledagen spændende og med til at sikre at alle børn får de nødvendige udfordringer og tilbydes motiverende læringsmuligheder. Mulighederne for holddeling skabes ved, at timer i dansk og matematik parallelplanlægges i skemalægningen.

Og så skal personalet omkring hver klasse - både lærere og pædagoger - koordinere deres undervisning og lektieplaner. De skal have fælles aftaler om hvordan timer startes og sluttes - og dette skal også videreformidles til vikarer.

Flexdage
Et nyt og spændende tiltag er flexdage, hvor eleverne har samme fag eller UUV i 3-4 timer i træk. Flexdagen er placeret om fredagen med lektioner, der skifter fra uge til uge, hvorved skoleugen bliver varieret, og samtidigt får personalet en ny og bedre mulighed for at planlægge åben skole eller lange sammenhængende læringsforløb.

Tonede linjer en dag om ugen
Den varierede skole styrkes i overbygningen af tonede linjer en dag om ugen. Ved at tone undervisningen får eleverne mulighed for at vælge undervisning en dag om ugen, som passer særligt til deres interesser og motivation. Det mener skolen, vil styrke alle elever. Og kan eleverne ikke få den ønskede toning på egen afdeling, så kan de vælge at deltage i toningen på en af distriktsskolens to andre afdelinger med overbygning. Og skolen betaler naturligvis kørselsomkostninger.

Vi tror på, at bestyrelsen kan gøre en forskel. At bestyrelse og ledelse i godt samarbejde med personale, forældre og elever kan udvikle skolen inden for Folketingets og byrådets rammer. Handlerummet er ikke stort, men det er reelt.

Ved at bruge bestyrelsens principper aktivt har vi skabt nye rammer, der samlet bringer os frem mod visionen. Midlet er variation i skoleugen. Vi har sat retning for skolens udvikling, men rammerne er fortsat brede nok til, at hver afdeling på distriktsskolen og hver enkelt personale fortsat har handlerum til, at de enkelte medarbejderes motivation og kompetencer kan tilgodeses.

Bestyrelsen har i samarbejdet med ledelsen gået foran i udviklingen af de nye rammer, men det sker altid i åbenhed og med input fra personale og forældre. Det er svært at sætte retning på en distriktsskole,

men vi tror på, at vi når målet ved at fastsætte klare rammer og tydeliggøre vores forventninger, hvorefter vi fører tilsyn baseret på tillid. Vi bruger principper til aktivt at forme skolen, men vi giver samtidigt plads til forskellighed og til afdelingernes egne udviklingstiltag.

Resultaterne?
Dem ser Fortunaskolen dagligt ved elever som trives og elever som bliver dygtigere og dygtigere.

Vi er ikke i mål endnu. Slet ikke, men vi er på vej. Vi er godt på vej.

Sideløbende har Skolen taget initiativ til at styrke informationen fra skole til forældre - både om afdelinger og klasser. Næste skridt for Fortunaskolen er at styrke forældrenes rolle ved at øge dialogen med forældrene og ved at være tydelige om skolens forventninger til forældrene.

Bestyrelse og ledelse går proaktivt ind i udviklingen af fremtidens skole
Med princippet for undervisningens organisering går bestyrelse og ledelse proaktivt ind i udviklingen af fremtidens skole og viser hvordan man kan udnytte skolernes handlerum til lokale løsninger inden for de folketings- og byrådsfastsatte rammer.

 

Skolens hjemmeside; http://fortunaskolen.esbjergkommune.dk/

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.