12 skoler 2017 (Frederiksberg)

  • æble

12 skoler 2017 (Frederiksberg)

Systematisk åben skole for hele skolevæsenet på Frederiksberg (12 skoler). I Frederiksberg Kommune arbejdes der med matrix for åben skole. Dvs. en række centralt og fælles planlagte åben-skole-forløb, som alle skoler bruger. Alle rammer er på plads, så det er nemt for skolerne og for samarbejdspartnerne. Herudover særlig portal for øvrige tilbud. Det sikrer kvalitet, overskuelighed, brugbarhed, nemhed og systematik i arbejdet med åben skole. Det udvikler skolen.

I Frederiksberg Kommune har der siden vedtagelsen af folkeskolereformen været arbejdet systematisk med tiltag under Åben Skole/Samarbejde med omverdenen. I en form hvor skolernes opgave lettes, og hvor der er sikkerhed for kvalificeret samarbejde med omverdenen. Musikskole, foreningsliv, idrætsliv… Dels en række obligatoriske forløb, dels en række tilbud i en særlig portal (www.laeringsuniverset.frederiksberg.dk).

Modellen omfatter såvel kommunens 10 folkeskoler som de 2 specialskoler.

Forløbene taler direkte ind i skolernes dagligdag
Det særlige og nyskabende ved denne model er, at skolerne i samarbejde med de forskellige eksterne aktører har udarbejdet konkrete mål- og indholdsbeskrivelser (knyttet an til de forenklede faglige mål), således at forløbene taler direkte ind i skolernes dagligdag, ind i den enkelte klasses undervisningsforløb, og samtidig er meningsfulde for samarbejdsparterne.

Samarbejdet koordineres af forvaltningen, idet der hvert år laves en samlet plan dækkende alle årgange, hvor den logistiske udfordring løses centralt. De enkelte forløb meldes ud til skolerne, som lægger det i de enkelte lærerteams kalendere. Hermed bliver de obligatoriske samarbejdsforløb en integreret del af årsplanlægningen.

Skolerne koncentrerer sig om det konkrete samarbejde og elevernes læring
De juridiske, indholdsmæssige, økonomiske og logistiske udfordringer er dermed koordineret på kommunalt niveau, så skolerne skal koncentrere sig om det konkrete samarbejde og elevernes læring. Og så der er sikkerhed for, at alle børn undervises i samspil med omverdenen. Og sikkerhed for kvaliteten. Modellen kan direkte overføres til andre kommuner, som kan blive inspireret eller direkte kopiere forløb og aftaler.

Obligatoriske forløb
Den samlede plan er politisk understøttet, idet det politiske udvalg hvert år tager stilling til, hvilke forløb der skal være obligatoriske for skolerne. Her tages der på baggrund af dialog med skolerne hensyn til interesser, muligheder, udviklingsønsker og økonomi. Der er således også afsat en særlig pulje til finansiering af de obligatoriske forløb.

Beskrivelser og aftaler med en lang række aktører
Udover de obligatoriske forløb er der lavet beskrivelser og aftaler med en lang række aktører, således at skolerne og de enkelte lærere kan søge og finde samarbejdsparter til konkrete forløb efter interesse og behov. Der er skabt sikkerhed for systematisk samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere på en let og overskuelig måde.

Vedlagt ses en oversigt over de forløb, der udbydes i skoleåret 2017/18.

Udvikler ideer sammen til kommende samarbejder
Der afholdes årligt såkaldte ’roadshows’, hvor forvaltningen besøger skolerne og orienterer om åben skole-samarbejderne og Læringsuniverset.I forhold til udviklingen på sigt gennemføres halvårlige læringsbørser i samarbejde med Kultur & Fritidsforvaltningen, hvor lokale kulturinstitutioner og lærere/pædagoger/skoleledelser kan mødes og udvikle ideer sammen til kommende samarbejder.

Skolernes kræfter bruges på pædagogik og faglighed
Frederiksberg Kommunes tilgang til samarbejde med omverdenen fortjener positiv opmærksomhed, fordi denne organisering sikrer, at skolerne lever op til lovens krav om samarbejde med omverdenen, sikrer den faglige kvalitet i de udbudte forløb og sikrer, at skolerne ud over de politisk fastlagte obligatoriske forløb selv kan prioritere inden for en lang række øvrige forløb. Og ikke mindst fordi det er nemt og overskueligt for alle parter, så kræfterne bruges på pædagogik og faglighed fremfor logistik, jura og økonomi.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.