Lem skole (2) 2017 (Ringkøbing-Skjerm)

Lem skole (2) 2017 (Ringkøbing-Skjerm)

Naturligvis - skal vi kende vores natur og sørge for god pleje og omsorg. 8. årgang fra Lem Skole på heldagsstudietur fra kl. 6.30 - 17.00. 1 Dejbjerg skov for at iagttage skov og skovsøer om foråret. 2 Affaldshåndtering og udnyttelse af affald på AFLD i Tarm. 3 Filsø og naturgenopretningsprojektet. 4 Kærgård klitplantage og naturens magt. 5 Kærgårdgruberne og fejlslagen uheldig omgang med naturen. 5 - Skjern Å og genopretningsprojektet.

Studieturen er en del af den nye naturfagprøve fra 2016*/2017 og er med til at sætte fokus på  ”åben skole” - inddrage ressourcer uden for skolen - eksempelvis lokale naturområder, naturskoler, virksomheder m. fl. Der er samarbejde mellem skole, Teknik og Miljø, naturvejledere og Ringkøbing-Skjern museum.

Projektet kan uden videre implementeres på andre skoler i området eller andre egne af Danmark, hvor man der skal finde tilsvarende mål for turen. Af de seks FFFO er der især arbejdet med:  ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer”, og ”Den enkelte og samfundets udledning af stoffer” og ”Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår”.Forløbet er i det 3. år.

Et spændende forløb, der strækker sig over 2 år i den naturfaglige undervisning, og som lever op til intentionerne i den nye naturfagsundervisning.

Eleverne er meget optaget af den tidlige start på dagen og at kunne fornemme naturen og de vilkår, mennesker har at arbejde med den på.  

"Mottoet: "Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges" -  må vi få lært," lyder det fra skolens repræsentanter.

 

Skolens hjemmeside; http://lem-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

folkeskole og kuturforståelse
19.03.18
Trongårdsskolen 2018 (Lyngby-Taarbæk)
Kulturuge: Hele verden rundt på Trongårdsskolen. Skolepædagogerne har stået i spidsen for et nyt tiltag inden for kulturforståelse og...
02.10.17
Holbergskolen 2017 (København)
KÆMP: Inklusion på Holbergskolen. Holbergskolen har udviklet en 3-Dimensionel metode til at arbejde med inkluderende skoleudvikling. Metoden er...