Mølleskolen (Ry)

Mølleskolen (Ry)

Mobile Haver på Mølleskolen i Ry – et innovativt skolehaveforløb til indskolingen. Mølleskolen har givet eleverne naturfaglig viden om planter og praktiske opgaver uden for klasserummet. Samtidig har de styrket elevernes sociale kompetencer og givet dem nye oplevelser med mad og viden om mad.

Mølleskolens indskolingselever i anden klasse har dyrket deres egne grønsager i rullende haver (kasser på hjul), lært om planters vækst og anvendelse, besøgt den lokale Kvickly og løst opgaver om grønsagernes vej fra havebed til butikshylde og lavet simpel mad i klassen af spændende nye råvarer som hvide radiser og blå kartofler.

Madmod og maddannelse
Det har givet eleverne en naturfaglig viden om planter, som de ikke havde før og gode oplevelser med praktiske opgaver uden for klasserummet. Det har styrket deres sociale kompetencer og evne til samarbejde at skulle plante, så og høste sammen. De har lært et centralt sted i lokalsamfundet – Kvickly – at kende på en ny måde, og de har fået nye oplevelser med mad og viden om, hvor den kommer fra. Madmod og maddannelse er nogle af de fine ord, man også kan sætte på det.
Med andre ord har forløbet bidraget til at opfylde en række parametre i den nye folkeskolelov på en sjov og udbytterig måde, der har resulteret både i relevant læring og gode oplevelser.

Ny form for understøttende undervisning
Mølleskolen har udviklet dette succesfulde undervisningsforløb i 2016 i samarbejde med en lille lokal forening, Mobile Haver og COOP i Ry og brugt det, de kalder ”studietid” på det. Studietiden er to timer efter frokost hver dag, som er Mølleskolens måde at implementere kravet om understøttende undervisning på.
Lærer Margrethe Bro Rædkjær og hendes elever i anden klasse var den drivende kraft i projektet på skolen sammen med frivillige fra foreningen Mobile Haver, ikke mindst projektleder Pernille Benzon. Udviklingsarbejdet fandt sted i tæt samspil med direktør for COOP Ry, Torben Andreasen og hans medarbejdere i Kvickly Ry og med fuld opbakning fra skoleleder Karina Corneliussen, og skolekonsulent Torben Steen i Skanderborg Kommunes Børn & Unge forvaltning.
Skolen har desuden været med i et løst netværk af lærere fra andre skoler, hvor de har diskuteret, hvordan denne form for skolehave kan udbredes i kommunen, og deres erfaringer har inspireret til det undervisningsforløb, som de frivillige fra Mobile Haver har lavet. Det er nu tilgængeligt på hjemmesiden www.mobilehaver.dk men også på Min Uddannelse, som alle skoler i kommunen brug, og kan bruges af andre skoler, som ønsker at være med i et lignende forløb næste år.

Om Mobile Haver – hvorfor haver på hjul?
Mølleskolens skolehave er mobil – det vil sige, den er på hjul. Det giver den store fordel, at de kan have dyrkningskasserne stående i skolegården lige uden for anden klassernes vinduer, så eleverne og deres lærere altid kunne holde øje med dem – både for at følge med i, hvordan planterne gror, men også for at forhindre hærværk. Hvis andre elever gjorde tilløb til at blive for nærgående, spise radiser eller ødelægge noget, så kunne eleverne altid lige lukke vinduet op og fortælle dem, at det var deres, og at de var stolte af dem. Det har betydet, at haverne har set flotte ud hele sæsonen, men det har også gjort andre elever nysgerrige, interesserede og lidt misundelig. Det er et godt afsæt for at introducere skolehave i andre klasser.
Når eleverne er ude for at passe haverne, kan de nemt rulles ud på fliserne, så alle kan se, og så eleverne kan stå hele vejen rundt om de kasser, de arbejder med. Og når en anden klasse skal overtage haverne næste forår, kan vi rulle dem hen til deres klasse. Derfor er konceptet med kasser på hjul en rigtig god ide.
Foreningen Mobile Haver har taget initiativ til samarbejdet med skolen ud fra den tanke, at der er brug for et enkelt og let tilgængeligt skolehavekoncept med undervisningsforløb, der er nemt at gå til for lærerne og ikke indebærer store investeringer for skolerne. Baggrunden er den, at skolehaveprojekter både i Danmark og udlandet har dokumenteret, at børn bliver glade og motiverede af at arbejde med at så, dyrke, høste og lave mad af egne grøntsager. Det er hands-on aktiviteter, som fører både læring, undren og fordybelse med sig. På Mølleskolen har vi erfaret at det er rigtigt.
Mange af landets eksisterende skolehaveprojekter er faste haver placeret i en geografisk overkommelig afstand fra skolerne, men selv om der arbejdes meget aktivt med at etablere haver over hele landet er tilbuddet stadigvæk begrænset – ikke alle kan være med. Skolen ville ikke have haft mulighed for at gøre skolehave til en del af skoledagen for anden klasserne på den måde. Mølleskolen synes at have vist, at konceptet med de mobile haver er levedygtigt, og at det er egnet ikke mindst til byskoler, som ikke har adgang til store grønne arealer eller tid og ressourcer til at tage ud på landet.

Undervisningsforløbet Mobile Haver 2016
Mobile Haver har leveret både kasser, jord, frø og planter til akolwn og de to gartnere Mia Stochholm og Charlotte Jensen, har lavet instruktionsvideoer, som skolen har set i klassen, før de gik ud til haverne.
Mølleskolen har brugt studietid på forløbet to timer to dage om ugen i de uger, hvor der var opgaver derude: Om tirsdagen har de arbejdet praktisk med haverne og snakket om de temaer, som var relateret til dagens opgave: f.eks. frøs spiring, da de såede radiser, forskelle mellem forskellige sorter af en plante, da de satte kartofler osv. Om torsdagen har eleverne arbejdet med deres logbøger, skrevet om, hvad de har lavet i haven og tegnet til.

Marts
1. gang: Hver af de tre andenklasser modtog et sæt bestående af fire store dyrkningskasser på hjul og fem dyrkningsspande til kartofler. Eleverne fyldte økologiske havejord i kasserne, gjorde klar til at så og lagde fem forskellige sorter kartofler til spiring i klassens vinduer.
I forbindelse med såningen var sw på besøg i Kvickly for at finde produkter, som i virkeligheden er frø eller kerne og som måske stadig kan spire. De snakkede om, hvorfor nogle produkter med frø ikke længere kan (de er formalet, varmebehandlet osv.) og de fik en pose mungbønner med hjem i klassen for at spire dem som mad.

April
2. gang: Eleverne såede radiser i en af kasser
3. gang: Eleverne satte kartofler og lov

Maj
4. gang: Radise høst, såning af bl.a. gulerødder og rødbeder og udplantning af en hel kasse med krydderurter. De holdt en lille radisefest, hvor eleverne havde fået besked på at tage en ekstra rugbrødsmad med i skole. De fik radiser på som pålæg – mange havde aldrig spist radiser før.
I forbindelse med radisehøsten var vi på besøg i Kvickly, hvor de sammenlignede vores egne radiser med butikkens og sammenlignede smag.

Juni
5. gang: Eleverne gav gødning (komposteret økologisk hønsegødning) til planterne og de snakkede om, hvad planter har brug for at gro.

August
6. gang: De aftoppede deres kartofler, lugede ukrudt og bestøvede vores græskar
7. gang: De høstede haven og lavede kartoffelchips i mikroovn inde i klassen

Oktober
8. gang: De holdt pizzafest foran SuperBrugsen i Ry, hvor de bagte pizzaer med grønsager magen til dem, de havde dyrket. Elever fra to andre skoler var også med til pizzafesten.

Fremtiden
Næste år vil skolen gå videre med Mobile Haver. Den nye andenklasse vil overtage kasserne og arbejde videre med det nye skolehavekoncept og samarbejdet med COOP.
Morten Børup Skolen i Skanderborg og Skovby Skolen i Galten vil også være med til næste år. Sammen håber de at kunne forbedre konceptet yderligere.

Læs mere på:
www.mobilehaver.dk
https://www.minuddannelse.net/Home/Forside
(Kræver uni-login)

 

Skolens hjemmeside; http://moelleskolen-ry.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.