Langmarkskolen (Horsens)

Langmarkskolen (Horsens)

Vild med idræt på Langmarkskolen - Skolen og lokale idrætsklubber har igangsat et tæt samarbejde om idrætsundervisningen på skolens mellemtrin (4.-6. klasserne), således at klubberne inddrages fast i skolens idrætsundervisning. Målet er at højne kvaliteten af undervisningen og elevernes motivation samt at bygge bro mellem skoleidrætten og den organiserede idræt, således at flere af skolens elever begynder at dyrke idræt i foreningerne. Herunder at skolen lever op til folkeskolereformens mål om mere åbenhed og et tættere samarbejde mellem skole og foreninger.

Vild med idræt blev introduceret i starten af skoleåret 2015/16 og er et fortløbende projekt, der nu er en integreret del af undervisningen. 

Bygge bro mellem skoleidrætten og den organiserede idræt
Langmarkskolen er beliggende i den nordøstlige del af Horsens – også kaldet østbyen. Lokalområdet udgøres af villakvarterer og et stort antal almene boliger, hvoraf en stor del er etagebyggeri. Det almene boligområde har i mange år været beboet af et flertal af familier med anden etnisk baggrund end dansk, og det har været præget af en overvejende social slagside blandt de danske familier.
Ét af de almene boligområder, Sundparken, er på ghettolisten over belastede boligområder. Langmarkskolen er som østbyens lokale folkeskole en væsentlig aktør i område. Skolen tæller ca. 500 elever fra 0.- 9. klasse, hvoraf 54% er tosprogede. Det er en multietnisk skole med 31 forskellige sprog. 
Skolen og lokale idrætsklubber har igangsat et tæt samarbejde om idrætsundervisningen på skolens mellemtrin (4.-6. klasserne), således at klubberne inddrages fast i skolens idrætsundervisning. Målet er at højne kvaliteten af undervisningen og elevernes motivation samt at bygge bro mellem skoleidrætten og den organiserede idræt, således at flere af skolens elever begynder at dyrke idræt i foreningerne. Herunder at skolen lever op til folkeskolereformens mål om mere åbenhed og et tættere samarbejde mellem skole og foreninger. 
Det er væsentligt, at foreningerne kommer ud i børnenes ”eget” miljø på skolen og herigennem får kontakt til børn og forældre, hvorigennem børnene kan få en fod indenfor i foreningerne. Særligt i et ghetto-område som Sundparken er det vigtigt, at kontakten etableres i et trygt miljø som skolen, da forældrene har brug for tryghed og viden om det eventuelt ukendte foreningsunivers.

Formålet er desuden:

  • At øge elevernes læring og kvaliteten af idrætsundervisningen via samarbejdet mellem idrætslærer og den professionelle klubtræner.
  • At bygge bro mellem skoleidræt og foreningsidræt.
  • At eleverne stifter bekendtskab med foreningsidrættens mange muligheder, og at flere elever vil dyrke idræt i foreningerne.
  • At eleverne får en mere motiverende og varieret skoledag.
  • At skabe bedre trivsel og en naturlig bevægelsesglæde hos eleverne.
  • At sideløbende anvende bevægelse som en alternativ læringsplatform 

Lærerig, motiverende, udfordrende og sjov idrætsundervisning
Hver uge bliver eleverne på 4.-6. klasse, udover de normerede idrætslektioner, undervist af trænere fra samarbejdsklubberne og idrætslærere fra Langmarkskolen i en lærerig, motiverende, udfordrende og sjov idrætsundervisning. Der undervises ud fra Fælles Mål for idræt og Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept.
Årgangene indgår i en kvartalsvis rotationsordning hvor de stifter bekendtskab med forskellige foreningsidrætter. Der er på nuværende tidspunkt samarbejde med AC Horsens, Horsens Badminton Klub, HIC Basket, TC Dance Studio, Horsens Svømmeklub og Horsens Stallions .
Sidstnævnte har introduceret eleverne for American Football - en idrætsgren hvor der er plads til alle uanset om man er tyk, tynd, hurtig, langsom, høj eller lav. 
Både skolebestyrelse, elevråd og lærere har ligeledes bakket stærkt op om initiativet. 

Fokusområder

  • At give eleverne et andet og mere varieret syn på idræt. Sundparken var ét af seks udsatte boligområder i Danmark, der i 2011 var med i en større undersøgelse af idræt i udsatte boligområder. Undersøgelsen kortlagde bl.a., at der i Sundparken var få børn og unge som dyrkede anden idræt end fodbold og styrketræning. Skolen vil gerne udvide elevernes idrætslige horisont.
  • At koble eleverne til idrætsforeningerne. Undersøgelsen Idræt i udsatte boligområder påpegede desuden, at koblingen mellem børn og idrætsforeninger bedst sker, hvis børnene møder idrætsforeningerne i deres trygge miljø, hvilket vi tilgodeser ved at lade børnene møde idrætsforeningerne gennem skolen som både elever og forældre har tillid til.
  • Folkeskolelovens bestemmelse om åbenhed og samarbejde. Igennem indsatsen lever vi op til folkeskolereformens mål om mere åbenhed og et tættere samarbejde mellem skole og foreninger.
  • Blanding af fagligheder og kompetenceudvikling. Igennem indsatsen blandes faglighederne idet den pædagogisk uddannede idrætslærer og den professionelle klubtræner mødes og skaber undervisningen sammen. Denne unikke blanding af fagligheder kan skabe ny og motiverende undervisning for eleverne. Desuden sker der en naturlig kompetenceudvikling mellem parterne, som udvikler både idrætslærerne og trænerne. 

Bedre idrætsundervisning og trivsel
Først og fremmest er idrætsundervisningen blevet hævet til et højere niveau, idet klubbernes professionelle trænere har deltaget i undervisningen. Det har betydet kompetent aldersrelateret træning inden for de respektive idrætsgrene. Idrætsundervisningen er også blevet varieret, ligesom at skolens elever har taget klubundervisningen til sig og højere grad meldt sig ind i klubidrætten.
Den varierede træning, med fx dans på programmet, har endvidere resulteret i, at pigerne har deltaget mere aktivt i idrætstimerne. 
For det andet indikerer de nationale trivselsmålinger, at eleverne på Langmarkskolen oplever bedre trivsel, koncentration og indlæring i de nye trivselsmålinger sammenholdt med tidligere målinger (målinger fra www.uddannelsesstatistik.dk).

Horsens Idrætsskole
Vild med Idræt er en af hjørnestenene i skolens profilområde Idræt og bevægelse, og det har betydet at skolen nu for alvor kan kalde sig Horsens Idrætsskole. Desuden kan indsatsen få effekt ud til andre af kommunens skoler, idet erfaringerne fra Langmarkskolen bl.a. drøftes i kommunens Eliteidrætsråd og Talent Netværk Horsens. 
På Langmarkskolen er de helt vilde med idræt og bevægelse. Ud over Vild med Idræt er skolen blandt andet Team Danmark skole, hvor fire Talent-Idrætsklasser bestående af idrætselever i udskolingen sideløbende med deres undervisning kan udvikler deres talent. I de almindelige klasser udgør bevægelse også et væsentligt element i undervisningen – og det gælder ikke kun idrætstimerne – i fx matematikundervisningen og natur og teknik danner den bevægelsesorienterede undervisning rammen om elevernes læring, idet lærerne ofte flytter undervisningen ud i skolegården, så bevægelse og læring går hånd i hånd.
Idræt og bevægelse er således et grundelement for alle elever, når det gælder læring og trivsel. Langmarkskolen sætter fysisk aktivitet, sundhed, kvalificeret idrætsundervisning og glæden ved at bevæge sig i højsædet. Det betyder også, at eleverne på 0.-6. klassetrin har seks lektioners idræt på skemaet om ugen. 

 

Skolens hjemmeside; http://langmark.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.