Indeklima og fagligt udbytte

Indeklima og fagligt udbytte

En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Der er en klar sammenhæng mellem elevernes oplevelse af indeklima og det faglige udbytte i undervisningsmiljøet.

Eleverne i 0.-3. klasse er overvejende tilfredse med indklimaforholdene i skolen, undtaget er dog spørgsmålet om toiletforholdene. Eleverne i 4.-10. klasse er mere neutrale i deres svar om indeklimaforholdene, men ser man nærmere på elevernes besvarelser, er der en række indeklimaemner at tage fat på. Det gælder fx lydmiljø, temperaturudsving, rengøring, udluftning og ventilation. Utilfredsheden med indeklimaet stiger dog med klassetrinnet i indskolingen, og den samme tendens kan spores blandt eleverne i 4.-10. klasse, dog topper utilfredsheden på 8. klassetrin, og i 10. klasse er utilfredsheden faldet markant.

Læs mere her

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.