Indeklima og fagligt udbytte

Indeklima og fagligt udbytte

En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Der er en klar sammenhæng mellem elevernes oplevelse af indeklima og det faglige udbytte i undervisningsmiljøet.

Eleverne i 0.-3. klasse er overvejende tilfredse med indklimaforholdene i skolen, undtaget er dog spørgsmålet om toiletforholdene. Eleverne i 4.-10. klasse er mere neutrale i deres svar om indeklimaforholdene, men ser man nærmere på elevernes besvarelser, er der en række indeklimaemner at tage fat på. Det gælder fx lydmiljø, temperaturudsving, rengøring, udluftning og ventilation. Utilfredsheden med indeklimaet stiger dog med klassetrinnet i indskolingen, og den samme tendens kan spores blandt eleverne i 4.-10. klasse, dog topper utilfredsheden på 8. klassetrin, og i 10. klasse er utilfredsheden faldet markant.

Læs mere her

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

mhk

Læs også

12.04.16
Kriterier
Læs mere om konkurrencebetingelserne her. Alle folkeskoler kan deltage i DM i skoleudvikling. Det kan også være flere skoler, der deltager med et...
04.11.16
3. pladsen går til Søgårdsskolen (Gentofte) (2016)
Søgårdsskolens samarbejde med Gentofte Hospital indbringer skolen en 3. plads. Søgårdsskolen er en specialskole. Skolen sikrer, at elevernes faglige...