Tingstrup Skole (Thisted)

Tingstrup Skole (Thisted)

Trivselsteam for elever - Tingstrup Skole introducerer trivselsteams som et nyt tiltag for at øge elevernes trivsel og styrke tilhørsforholdet til skole og klassefællesskab.

Alle børn på Tingstrup Skole skal mærke, at de bliver set, hørt og forstået. Det står som det første punkt i Tingstrup Skoles trivselspolitik. Derudover står der også, at alle elever har ret til at være en del af fællesskabet. Det tager Tingstrup Skole alvorligt og introducerer trivselsteams som et nyt tiltag på skolen. 

Eleverne inddrages
Helt konkret er et trivselsteam en gruppe af elever, som bliver forpligtet på at se hinanden ved fravær. Eleverne bliver af klasseteamet inddelt i små grupper, hvor de så har et gensidigt ansvar for at give den kammerat, som af den ene eller anden grund er fraværende en besked. Det kan være i form af en sms, en facebookmeddelelse, mail, m.m., hvor der eks. informeres om noget skolerelateret eller blot spørges til, om vedkommende er OK, kommer i morgen, m.m.

Alle børn er en vigtig del af klassefællesskabet
Trivselsteams er foreløbig for mellemtrinnet og overbygningen og skal være med til at synliggøre vigtigheden af, at alle børn og unge på Tingstrup Skole bliver set og anerkendt som en vigtig del af klassefællesskabet. Forhåbningen er også, at initiativet på sigt mindsker elevfraværet og ikke mindst gør det lettere at vende tilbage efter længere tids fravær.

Styrke klassens sammenhængskraft
Trivselsteams er et meget enkelt virkemiddel i forsøget på at styrke børnenes trivsel, klassens sammenhængskraft og det fælles ansvar. Det nye er også, at det er eleverne selv, der handler på klassekammeraternes fravær.


Baggrunden for initiativet var et ønske om at gøre noget ved elevfravær samt gøre det lettere at vende tilbage til klassen efter længere tids fravær. Derefter gik en proces i gang, hvor lærere og pædagoger blev inddraget, og resultatet er trivselsteam, hvor alle børn på mellemtrin og i overbygningen er medlemmer.

Vejledning til andre
Initiativet kan umiddelbart overføres til andre skoler og koster ikke noget.

 

Skolens hjemmeside; http://tingstrup-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.