Digitale læringsressourcer

Digitale læringsressourcer

Et omdrejningspunkt for at udvikle digital kompetence (digital literacy) er, at elever anvender en bred vifte af digitale teknologier som en del af deres undervisning. Denne rapport afdækker, hvordan digitale teknologier indgår som læringsressourcer i den danske folkeskoles ældste klassetrin og i de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Denne rapport er resultatet af en landsdækkende undersøgelse om prioritering og anvendelse af forskellige læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Data er indsamlet gennem en elektronisk spørgeskemaundersøgelse udført af analysebureauet Zapera i perioden 23. september ‐ 8. oktober 2008 på folkeskoler og gymnasiale ungdomsuddannelser. Nedenfor gives en oversigt over undersøgelsens hovedresultater og anbefalinger. Hvor det er muligt og relevant, sammenlignes resultaterne med tilsvarende resultater fra en lignende undersøgelse gennemført af Undervisningsministeriet i 1995.

Læs hele rapporten her

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

mhk

Læs også

æble
27.09.17
Kratbjergskolen 2017 (Allerød)
Sammen om vores Grundfortælling på Kratbjergskolen! Kratbjergskolens grundfortælling eller varedeklaration er resultat af en proces, der har...
folkeskole
18.06.18
Nr.Vium-Troldhede skole 2018 (Ringkøbing-Skjern)
Nr.Vium-Troldhede Skole styrker elevernes kompetencer med tværfaglige fredage. Ugens bedste dag er fredag. Det eneste der står på skoleskemaet er...