Rapport om data i danske læremidler

Rapport om data i danske læremidler

Brugen af data i folkeskolen er inde i en rivende udvikling. Som led i brugerportalinitiativet skal alle kommuner anskaffe en digital læringsplatform til folkeskolerne inden udgangen af 2017, og flere og flere undervisningsforløb udvikles og gennemføres allerede i dag på digitale platforme. En sådan udviklingsproces er utrolig kompleks og stiller krav til de fagprofessionelle, til skolerne, til leverandørerne, til IT-arkitekturen osv.

Undersøgelsen viser, at læremiddelproducenterne kun i begrænset omfang har fokus på at producere og særligt eksportere data. De 70 producenter, der har besvaret undersøgelsen, leverer digitale læremidler til alle skolens fag, men især til de store fag, og det er en plausibel antagelse, at det afspejler branchen som helhed. Særligt de praktisk-musiske fag (musik, billedkunst, håndarbejde og design samt madkendskab) har tilsyneladende ikke mange læremidler til rådighed, baseret på information fra de 70 producenter.

Det er særligt inden for de store fag dansk, matematik og engelsk (og også de små sprogfag og dansk som andetsprog), at læremiddelproducenterne oplever udfordringer med at udveksle data. Producenter af fagportaler oplever særligt store udfordringer med udveksling af data. Formentlig er der den sammenhæng, at det er de producenter, der overhovedet har erfaringer med udveksling af data, der også er dem, der oplever udfordringer hermed, fordi feltet endnu er så uudviklet og ikke-standardiseret. Her skal man have in mente, at der kun er ganske få producenter, der oplyser, at de overhovedet har erfaringer med eksport af data.

Læs om hele undersøgelsen her

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

mhk

Læs også

30.01.18
Børns og unges motionsvaner og skole-forenings-samarbejder i otte kommuner
En undersøgelse foretaget blandt mere end 4000 elever i oktober 2015 og 3000 elever i maj 2016 indikerer, at der på stadigt flere skoler arbejdes med...
06.10.17
Skolerne i Snekkersten afd. Borupgård 2017 (Helsingør)
Et inklusionstiltag i gruppeform. Fokus er på elever, der i perioder har ’ondt i livet’, grundet fx skilsmisse, omsorgssvigt, sorg, misbrug mm., samt...