Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning

Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning

Når IT anvendes rigtigt, kan det bidrage til at støtte elevernes læreprocesser. Det er én af hovedkonklusionerne fra et stort forsøgsprogram, hvor forskere, konsulenter, ledere, lærere og pædagoger fra i alt 28 skoler gennem to år har arbejdet med og gjort erfaringer med at styrke brugen af it i undervisningen.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udarbejdet et inspirationskatalog, som præsenterer erfaringer fra demonstrationsskoleforsøg. Demonstrationsskoleforsøgene blev igangsat i 2013 af den daværende regering og KL og er den hidtil største forskningsaktivitet om it-baseret læring. Demonstrationsskoleforsøgene er i værksat som led i den fællesoffentlige indsats for it i folkeskolen, som udføres i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Digitaliseringsstyrelsen og KL. Formålet var at skabe ny og praksisorienteret viden om, hvordan it både kan understøtte elevernes læring og samtidig kan frigøre mere tid til undervisningen. Der blev formuleret i alt fem forskellige projekter, der med forskellige indsatser skulle støtte 28 skoler i at styrke og kvalificere den it-didaktiske undervisningspraksis.

I kataloget kan du læse om de forskningsresultater, der er kommet ud af forsøgene. Samtidig kan du læse om, hvordan 10 af demonstrationsskolerne konkret har arbejdet i forbindelse med projektet, og hvordan det har været med til at udvikle praksis på skolerne.


 

Senest opdateret den

12. september 2016

af

Læs også

09.08.16
Sophienborgskolen (Hillerød)
Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skolehjem-samarbejde. Sophienborgskolen åbnede dørene for børnenes forældre (og øvrige...
04.10.17
Dybbøl-skolen 2017 (Sønderborg)
Dybbøl-Skolen – Rum til samarbejde. Dybbøl-Skolen har valgt målrettet at sætte fokus på medarbejdernes rum og muligheder for at samarbejde og...