Gjessø Skole (Silkeborg)

Gjessø Skole (Silkeborg)

Gjessøs Børn - Projektet er et samarbejde mellem Gjessø Børnehave, Gjessø Skole, fritidsdelen og alle forældrene. Ideen er at skabe en rød tråd fra børnehave til skole, og gøre børnehaven klar til skolen og skolen klar til børnehaven.

Projektet skal lette overgangen fra børnehave til skole og skabe den bedste læring og trivsel for børnene. I 2012 blev projektet søsat. Tanken var at skabe en rød tråd i børnelivet for Gjessøs 3-13 årige. Gjessø skole, fritidsdel og børnehave fik lavet en fælles ledelse, bestyrelse, værdigrundlag, politikker og aftaler om, hvordan det formelle samarbejde skulle køre. 

Børneklassen
I skoleåret 13/14 tog projektet et yderligere skridt i en retning, der forener dagtilbud og skole. I et samarbejde mellem pædagoger fra børnehavn, SFO'en og børnehaveklasselederen blev "Børneklassen" oprettet. Børneklassen består af de ældste børn i børnehaven og børnene i børnehaveklassen. Børneklassen er sammen i et struktureret og formaliseret samarbejde. 

Børnene er fordelt i basisgrupper og er sammen 3 dage om ugen. Hver onsdag fra 9.30-12.30 er en udedag, hvor naturoplevelser og bevægelse bl.a. er i fokus. Her er alle børn og voksne i Børneklassen som udgangspunkt samlet og laver noget fælles. Derudover er børnene sammen 1 time hver mandag og torsdag formiddag, hvor de i deres basisgrupper arbejder i forskellige værksteder.

Projektet har skabt en ramme, der tilgodeser:

  • at 4-5-årige gerne vil lære noget
  • at 5-6-årige stadig gerne vil lege
  • at børn kan lære med og af hinanden
  • at de voksne omkring børnene kan samarbejde om noget konkret

Indfriet alle forventninger
Forløbet med Børneklassen kører nu for fjerde gang, og for alle de årgange, som har gennemført Børneklassen, er det tydeligt, at børnene både personligt, socialt og fagligt har et helt andet og bedre udgangspunkt, når de starter i 1. klasse - og så er grundstenen for fortsat læring og trivsel lagt! Da der er flere voksne fra forskellige personalegrupper tilknyttet Børneklassen, er der i højere grad mulighed for differentiering og opmærksomhed på de enkelte børns behov, end der var tidligere. Børnene/eleverne færdes hjemmevant i både børnehave, skole og fritidsdel og blandt skolens øvrige elever. Der ligger en stor dannelse i at omgås kammerater, der både er yngre og ældre end en selv, og det stiller krav om at udvise hensyn, respekt og tålmodighed overfor hinanden. Alle har været de små engang, og på den måde har arbejdet med Børneklassen også haft en rigtig god afsmittende effekt på resten af skolens elever. Trivslen blandt skolens elever er meget høj - det er både noget Gjessø skole selv oplever, og noget der fremgår af de nationale trivselsmålinger.

Projektets andre elementer 
Projektet Gjessøs børn består udover Børneklassen også af en række andre elementer. Et vigtigt element er blandt andet barn til barn læring. Denne læringsform finder sted hele året og samarbejdsparterne varierer. Skolen arbejder også med venskabsklasser som en fast konstruktion år efter år. Projektet har også fokus på fælles aktiviteter som eksempelvis morgensang, aktivitetsdage, motionsløb eller venskabsklassedage. Derudover er der fælles personale og pædagoger som er ansat i både fritidsdel og børnehave. 

Vejledning til andre
Projektet har haft 2 pædagoger fra børnehaven, børnehaveklasselæreren og en SFO-pædagog med i hvert forløb. Det er vigtigt, at alle medarbejdere kan "se sig selv" i projektet. Et godt samarbejde mellem de forskellige personalegrupper er afgørende for, at projektet lykkes. Alle skal vide, hvad deres kompetenceområder er, og være åbne overfor at samarbejde med nogen med andre kompetencer, da det jo netop er styrken ved forløbet. 

Det er en rigtig god ide at have forældrene med fra starten. Der vil være forældre, som med rette vil være bekymrede for, om skolen er ved at rykke ned i børnehaven, eller om børnene i børnehaveklassen nu også får lært det de skal, når de skal være sammen med børnehavebørnene noget af tiden. Vær åben overfor de bekymringer og tydelige omkring, hvordan I tilgodeser begge "grupper". Sørg for at holde forældremøde for Børneklassen forud for forløbet. Vent evt. med opstart til september måned, når børnehaveklassen er kommet godt i gang med skoleåret.

Læs mere om projektet eller se video 

 

Skolens hjemmeside; http://gjessoe-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.