Langelinieskolen 2017 (København)

Langelinieskolen 2017 (København)

Kendskab til børnerettigheder skaber skoleglæde på Langelinieskolen, Danmarks første UNICEF Rettighedsskole. Som en UNICEF Rettighedsskole er FNs Børnekonvention værdigrundlaget for elevers trivsel og dannelse. Konkrete hverdagserfaringer med børns rettigheder skaber tryghed i skoledagen hos både elever og medarbejdere. Elevens medansvar overfor klassekammeraternes rettigheder giver sammenhold og skoleglæde. Viden om egne og andres rettigheder skaber et sikkert fundament, hvorfra eleverne kan udvikle sig som engagerede og demokratiske medborgere i skolen og i samfundet.

For første gang i Danmark har en folkeskole implementeret FNs Børnekonvention som værdigrundlag for dannelse og trivsel blandt børn og voksne. Siden 1989, hvor Danmark ratificerede FNs Børnekonvention, er der blevet arbejdet med børns rettigheder. Men det er nyt at Børnekonventionen på en så konkret måde bliver indkodet i en skoles DNA, som det sker på Langelinieskolen på Østerbro. 

Som nabo til UNICEF Danmark, var det oplagt at indgå i et samarbejde med dem. Processen med at udvikle en Rettighedsskole, som passer ind i dansk skolekultur, var et tæt samarbejde mellem elever, medarbejdere, ledelse, forældre, skolebestyrelse og UNICEF Danmark. Et vigtigt mål blev nået i oktober 2015, hvor Langelinieskolen blev certificeret som Danmarks første UNICEF Rettighedsskole.  I fællesskab fik parterne udviklet UNICEF Rettighedsskole. Et skoleforløb som gentager den sammen cyklus år efter år; både i rejsen hen imod at blive en Rettighedsskole og i årene efterfølgende. 

Skaber en ny bevidsthed
Viden og lederskab er omdrejningspunktet i skoleårets første måneder. Men hvordan kan 54 artikler i FNs Børnekonvention give skoleglæde for Oliver og Emma på Østerbro? Ét udsagn går igen blandt børnene: ”Bare det, at jeg ved, at der er specielle børnerettigheder, som gælder både for mig og alle verdens børn, det giver mig tryghed og sikkerhed”. Det styrker børnenes identitet, idet det giver et fast ståsted i en fragmenteret hverdag. For hvis vi ikke kender indholdet og betydningen af børns rettigheder, kan vi ikke bruge det som fundament. Hele skolens personale undervises i FNs Børnekonvention, forældre informeres og elevernes kendskab til egne rettigheder undersøges. Rettighedsrådet nedsættes med både børn og voksne. Elevinddragelse er et centralt element, også når det drejer sig om lederskab, så Rettighedsrådet skal have en majoritet af børn. 

Eksempler på info til børn og voksne. 

Rettighedsrådets vigtigste opgave er at skabe virkelige forandringer i skolens hverdag. En handlingsplan laves sidst på efteråret i samarbejde med elevråd og på baggrund af undersøgelser blandt børn og voksne. En undersøgelse viste fx at larm påvirker elevernes koncentration i timerne, så handlingsplanen var en antistøjkampagne, som blev sat i værk i løbet af vinter og tidlig forår. 

”Når du larmer i timen, så ...”
Til sidst, er der sker en forandring? Et udsagn, som ofte er hørt i klasselokalerne: ”Når du larmer i timen, så påvirker du min ret til undervisning.”  Dette tydeliggør at eleverne hurtigt og konkret kobler rettigheder sammen med pligter. Et håndgribeligt og nærværende bevis på, at artiklerne fra Børnekonvention bruges i hverdagen til at skabe læring, trivsel og dannelse. Året er sluttet. Men rejsen slutter ikke her, for store og små på skolen har fortsat idéer til hvad der kan blive bedre på vores skole. Så der er mere at tage fat på i næste skoleår og det næste igen. 

Udover at få skabt et skoleforløb, som kunne gentages år efter år, i en fremadskridende proces mod at skabe endnu mere skoleglæde, så har der sideløbende været to vigtige mål: For det første, at det UNICEF Rettighedsskole koncept, som vi havde udviklet, skulle gives videre til andre skoler. Godt 20 andre skoler fordelt på alle landets regioner, er fulgt i Langelinieskolens fodspor. Nogle af dem er allerede blevet certificeret som UNICEF Rettighedsskole, andre er i dette skoleår i gang med den et-årige rejse, som fører til certificeringen. Rettighedsskole-familien vokser og vokser og der deles erfaringer og idéer Rettighedsskolerne imellem.

For det andet, at UNICEF Rettighedsskole ikke er et projekt, som slutter ved certificeringen, men at det derimod bliver vedvarende og naturlig del af hverdag og skoleåret – også i årene fremover. At Langelinieskolen nu er i gang med fjerde skoleår, som Rettighedsskole, beviser at UNICEF Rettighedsskole er et udviklingskoncept som er langtidsholdbart.

En tydelig udvikling i skoleglæde
Et centralt spørgsmål er gået igen i alle de undersøgelser dehar lavet på Langelinieskolen: "Er du glad for at gå i skole?" Antallet af elever, der svarer "Ja", er på blot 3 år gået fra 64 procent til 85% procent.

"Fordi tal siger mere end ord, mener vi, at Langelinieskolens udviklingsforløb er en præmie værd. Kendskab til børns rettigheder giver skoleglæde!"

 

Skolens hjemmeside; http://langelinieskolen.skoleporten.dk/sp

Langelinieskolens Rettighedssang

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.