Læring i en varieret skoledag

Læring i en varieret skoledag

Folkeskolereformens mål er, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan. Det betyder, at der i højere grad er kommet fokus på, hvordan elevernes læringsforløb kan tilrettelægges differentieret og være målrettede elevens forudsætninger og motivation.

Differentierede læringsforløb fordrer en organisering, der er mere fleksible end det, der traditionelt har været almindeligt i folkeskolen. Differentierede læringsforløb understøttes af en mere fleksibel organisering af skoledagen og af skoleåret, hvor det faste skoleskema, der gælder for alle skoleårets skoledage er erstattet af andre organisationsformer. Læs hele rapporten.

Senest opdateret den

20. juni 2016

af

Læs også

16.11.17
5. plads: Smidstrup-Skærup Skole, Vejle Kommune
Smidstrup-Skærup Skole viser et strålende eksempel på, hvordan rammesætning kan vende en udfordring til en styrke. Ordblinde elever på Smidstrup-...
04.10.19
Strib Skole 2019 (Middelfart Kommune)
På Strib Skole lærer både indskolingselever og lærere at arbejde med IT og teknologi på nye og innovative måder gennem leg, dans og spil. De lærer...