Ikast Nordre Skole 2017 (Ikast-Brande)

Ikast Nordre Skole 2017 (Ikast-Brande)

Sportslig Grunduddannelse 0. – 6.klasse på Ikast Nordre Skole. Sportslig grunduddannelse (SGU) på Ikast Nordre Skole er et tilbud til elever, der ønsker en skolegang med øget fokus sportslig uddannelse, hvor elementer som motorik, koordination, balance og grundlæggende fysisk udvikling er i højsæde.

På Sportslig GrundUddannelse (SGU) arbejder man ud fra tre ”ben”. Eleven og forældrene kan tilslutte sig det hele menneskesyn, hvor der er balance i det det faglige, idrætslige og det sociale.

Målet er at højne kvaliteten af idrætsundervisningen og derved elevernes motivation samt at bygge bro mellem skoleidrætten og den organiserede lokale idræt, således at flere af skolens elever begynder at dyrke idræt i foreningerne. Dermed lever skole op til folkeskolereformens mål om mere åbenhed og et tættere samarbejde mellem skole og foreninger.

Det faglige, idrætslige & sociale i grunduddannelsen 
I SGU får eleverne de mest optimale muligheder for at kombinere deres skolegang i 0.-6. klasse med et øget fokus på de grundlæggende kropslige færdigheder. Det gør skolen med gennemtænkte og alderssvarende træningsmuligheder, der er baseret på nyeste og relevante forskning i børns træning.

Eleverne i på SGU har to ”træninger”, 4 lektioner, ud over den almindelige idrætsundervisning. Fokus for træningen er at styrke eleverne basis forudsætninger indenfor motorik, balance, koordination og agility. Disse basisfærdigheder trænes dels specifikt og dels gennem forløb i de forskellige idrætsgrene. De forskellige idrætsgrene præsenteres for eleverne med god hjælp fra byens og kommunens lokale idrætsforeninger som Ikast Nordre Skole har indgået samarbejdsaftaler med.

Samarbejde internt på skolen og med lokalsamfundet er en er selvfølge - og en stor styrke
SGU linjen er nytænkende eftersom der inddrages mange interesseorganisationer/foreninger. I skoleåret 2016-2017 havde Ikast Nordre Skole således 14 lokale klubber inde over. Internt er der er inddragelse af f.eks. madkundskab. Det er med til at et stort fokus på kost i forhold motion og øget aktivitet.  Samtidig giver det skolen mulighed for at bygge bro til de lokale foreninger og idrætsklubber - det er en gylden mulighed for at kunne præsentere deres idrætsgren.

Samtidig med inddragelsen af de lokale foreninger har skolen også et samarbejde med DGI om ”Trænerspiren”. Det er et undervisningsforløb, der giver eleverne dels et indblik i frivilligt foreningsarbejde og dels er med til at så en spire i de unge mennesker, så nogle af dem måske i fremtiden er en del af de lokaleforeninger som trænere eller foreningsledere. 

Sport er en del af skolens værdier
På Ikast Nordre Skole er de vilde med sport og bevægelse, således blev skolen i 2015 udpeget som idrætsprofilskole med baggrund i skolens placering i Campus Ikast-Brande. Det betyder, at foruden mulighederne for 0. – 6. klasse har de også et tilbud til udskoling for 7. – 9.klasse med idrætstalentklasser.

Ikast Nordre Skole er beliggende i den nordvestlige del af Ikast. Det er et lokalområde, der udgøres af såvel villakvarterer og landbrug, men også et stort antal almene boliger. I det almene boligområde er ikke tradition for deltagelse i idræts/foreningslivet. Dels på grund af kultur og traditioner, men også af økonomiske årsager.

Det brohoved, som skolen skaber gennem de forskellige forløb med de lokale foreninger er væsentligt, fordi det giver foreningerne muligheden for at kommer ud i børnenes ”eget” miljø på skolen. Herigennem er det muligt at få kontakt til både børn og deres forældre, og det betyder, at børnene nemmere kan få en fod indenfor i foreningerne. Særligt i et boligområde med alment boligbyggeri er det vigtigt, at kontakten etableres i et trygt miljø som skolen, da forældrene har brug for tryghed og viden om det, for dem, mulige ukendte univers, der hedder foreningslivet.

 

Skolens hjemmeside; http://ikastnordreskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.