Sct. Nicolai Skole (Køge)

Sct. Nicolai Skole (Køge)

Demokratid - Eleverne på Sct. Nicolai Skole i Køge har fået et nyt fag på skemaet. Formålet er at udvikle elevernes kompetencer inden for demokratiske processer med fokus på deltagelse og ansvar.

Udviklingsforløbet Demokratid fokuserer primært på at danne eleverne til ansvarlige og demokratiske mennesker, der bliver bevidste om, at de selv kan gøre en forskel for dem selv og fællesskabet. Forløbet er en del af Sct. Nicolai Skole skoles hverdag, og Demokratid er skemalagt for alle klasser og bruges hver uge til især at drøfte elevernes særlige dage, men også hvad der ellers rører sig i klasserne.

Idéen opstod i forbindelse med et visionsarbejde, hvor skolen hyrede en ekstern konsulent. Der blev så afholdt et møde mellem skolens viceleder, konsulenten, elevrådslæreren samt formand og næstformand for elevrådet, hvor der blev talt om, hvad demokrati er, og hvordan det kunne udfoldes på skolen. I samarbejde blev mål og proces udarbejdet.

Overordnet tre fokuspunkter.

1. Demokratid
For det første er der kommet et nyt fag på skemaet, som hedder demokratid. Dette fag er tiltænkt eleverne; forstået på den måde, at de på længere sigt skal blive i stand til selv at køre demokratid uden lærerens indblanding eller hjælp. Demokratid bliver kørt ved hjælp af møderollerne; mødeleder, referent og ordstyrer. Disse poster skal varetages af eleverne.

2. Elevrødderne
For det andet - og det er i forlængelse af demokratid - har elevrådsrepræsentanterne nu fået en mulighed for at hente mandat fra de enkelte klasser til eventuelle ønsker og beslutninger, så elevrødderne nu rent faktisk kan udtale sig i elevrådet om klassekammeraternes ønsker. Elevrødderne og dermed elevrådet spiller nu en langt større rolle end hidtil, hvorfor det nu også er blevet mere krævende at sidde i elevrådet.

3. Ni særlige dage
For det tredje har skolens elever via demokratid og elevrådet nu ni særlige dage, som de skal være med til at bestemme i forhold til input og planlægning. Fx kan nævnes dage som international læsedag, matematikkens dag, lille grundlovsdag og elevernes festdag. Evalueringen af demokratid og de særlige dage vil blive foretaget løbende i demokratid, men især lille grundlovsdag er tiltænkt som en større evalueringsdag.

En ny proces for alle
Det er en ny proces for både lærere og elever, så udfordringen for lærerne er især, at de ikke skal blande sig i demokratid, men blot være konsulenter for eleverne. Eleverne skal vænne sig til, at de pludselig står for nogle lektioner og møderoller uden læreren.

Eleverne har taget demokratid til sig
​Der er ingen tvivl om, at eleverne har taget demokratid til sig. De er stadig ved at vænne sig til alt det nye, men de debatterer ivrigt og påtager sig roller og ansvar.

Parterne er: elevråd + elevrådslæreren (bindeled mellem elevråd, lærergruppe og ledelse) + ledelse/konsulent + lærere + klasser.

Elevrådet er delt op i fire grupper, der hver står for to særlige dage. Grupperne består alle af én repræsentant fra hvert klassetrin i elevrådet (3.-9. årgang). Lærerne er ligeledes delt op i grupper, så der er en lille gruppe af lærere tilknyttet de enkelte særlige dage. Grupperne skal så få søsat de særlige dage i fællesskab. Elevrådet henter deres input i demokratid.

Fredage afholdes der udvalgsmøder, hvor elevgruppen og lærergruppen mødes for at lytte til elevinput. Den efterfølgende torsdag mødes lærergruppen så for at få lavet en plan over den særlige dag, der skal indeholde elevernes input.

Vejledning til andre
Som altid skal man være rimelig klar på, hvad målet med forløbet skal være. Hvilke rammer skal der være, før det kan lykkes.

Læs mere om projektet

 

Skolens hjemmeside; http://sct-nicolai.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.