Grønvangskolen (Vejen)

Grønvangskolen (Vejen)

Vurdering for læring (VFL) - Med ”Vurdering for læring” ønsker Grønvangskolen og Vejen Kommune at sætte den enkelte elevs læring i centrum således, at alle elever oplever mestring og faglig udvikling.

http://gronvangskolen.skoleporten.dk/spVFL har gennem flere år været en kommunal satsning i hele Vejen Kommune. Skoleforvaltningen samarbejder med skolerne om gennemførelse af vidensrejser til Norge for medarbejderne samt kompetenceudviklingsforløb mv. Forløbet har udbredt anvendelsen af fælles årsplaner for alle fag på alle årgange kombineret med tydelige dagsordener med tydelige læringsmål og kriterier for elevernes målopfyldelse.

Hvad er Vurdering for læring? 
VFL handler om, at elevernes kompetencer, udvikling og læring ses som retningsgivende for lærerne i deres planlægning og gennemførelse af undervisningen. Et sådan fokus kræver, at læreren systematisk indhenter, analyserer og anvender information om elevernes faglige læring, motivation og læringsstrategier set i relation til de opstillede læringsmål og kriterier. På elevsiden handler VFL om, at eleverne lærer at vurdere og korrigere deres eget arbejde, deres indsats og læringsstrategi med afsæt i tydelig målsætning og kriterier for målopfyldelse. 

VFL på Grønvangskolen
Med folkeskolereformen sættes fokus på elevernes læring, at der arbejdes med synlige læringsmål, høje forventninger til den enkelte elev og konstruktiv feedback. VFL- indsatsen er inspireret af Norges nationale satsning ”Kundskabsløftet”, hvor der arbejdes målrettet med VFL som fælles national indsats.Efter inspiration fra Norge har Grønvangskolen valgt at konkretisere arbejdet med læringsmålstyret undervisning, formativ feedback og elevcentreret ledelse i indsatsen ”Vurdering for læring”. ”Vurdering for læring” funderer sig i fire overordnede principper:

  1. Eleverne forstår, hvad de skal lære, og hvad der forventes af dem.
  2. Eleverne får tilbagemeldinger, som fortæller dem om kvaliteten af deres arbejde eller deres præstation.
  3. Eleverne får råd om, hvordan de kan forbedre sig.
  4. Eleverne er i høj grad involveret i – og om muligt forpligtet på egen læring ved blandt andet at vurdere eget arbejde og egen faglig udvikling.

Formålet med projektet er at give eleverne tilbagemeldinger på deres arbejde med læringsmål og kriterier for graden af målopfyldelse. Kombination af mål og kriterier for elevernes læringsmål med en vifte af undervisningsmetoder som klasseledelse, formativ evaluering og styrkelse af medarbejdernes relationelle kompetencer.

Vejledning til andre
Der findes en kommunal taksonomi for udbredelsen af effektive læringsmetoder, der knytter sig til vurdering for læring /VFL) og der findes en lokal trappemodel for VFL på Grønvangskolen. Se vedhæftede filer. Den kommunale taksonomi og Grønvangskolens trappemodel kan bruges som konkret inspiration, som kan tilpasses alle skoler i Danmark.

Læs mere om VFL på Grønvangskolen og i Vejen Kommune 

 

Skolens hjemmeside; http://gronvangskolen.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.