Tørring Skole (Hedensted)

Tørring Skole (Hedensted)

LP-modellen i en ny kontekst - Tørring Skole indfører med modellen en systematik omkring forebyggelse og reducering af lærings- og adfærdsproblematikker med det mål at skabe hensigtsmæssige betingelser for både faglig og social læring hos eleverne.

LP-modellen har været et væsentligt udgangspunkt for inklusionsarbejdet på Tørring Skole. Siden august 2008 har skolen arbejdet med LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse).
Modellen er en analysemodel med kvalitetsudvikling som mål. Det er en analysemodel, der anvendes af lærer-/pædagoggruppen for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de udfordringer, som findes i skolehverdagen. Det er altså en model for pædagogisk analyse, hvor det er hensigten at opnå en eksplicit forståelse af de faktorer, der udløser, påvirker og opretholder lærings- og adfærdsproblemer på i skolen.

Modellen har også fremmet skolereformens mål
Modellen har medført en ny organisering af samarbejdet på Tørring Skole. LP-grupperne er sammensat i lodrette gruppe på tværs af afdelinger, lærere og pædagoger. Det har været en væsentlig årsag til en vellykket implementering på Tørring Skole.​
Samtidig har modellen også fremmet skolereformens mål.

1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2.Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Tørring Skole er blandt de 100 bedste i forhold til læringseffekt​
I LP-programmet første 3 år, blev der foretaget 3 eksterne evaluering, hvor der blev registreret fremgang både fagligt og socialt ved enkelte elev.I forhold til nationale og kommunale test har der været forbedringer både i forhold til dansk og matematik.
CEPOS undersøgelse viser, at Tørring Skole er blandt de 100 bedste i forhold til læringseffekt. Efter de første 3 år fra 2008-2011 blev de eksterne evalueringer fulgt op med nye mål og succeskriterier.
Fra 2011-14 blev der opstillet nye mål og indholdsbeskrivelser hvert år. Alle målene blev formuleret i et samarbejde mellem personalet og ledelsen og indgik som en del af kvalitetsrapporten

Fra 2014 er LP arbejdet blevet udvidet med deltagelse i Program for Læringsledelse.
Fra 2014 indgårTørring Skole i Program for Læringsledelse, der i høj grad læner sig op af hele LP-konceptet. Her er der et særligt fokus på indsamling af data og analyse af disse og i den sammenhæng anvendes LP-modellen til implementering af handlinger på baggrund af data og analyse.Udviklingsforløbet har betydet en stærkere læringskultur og givet en større sammenhængskraft i det pædagogiske samarbejde om elevernes læring og trivsel.

Fem grundlæggende succeskriterier fra Tørring Skole
1. konsistens (alle er med i udviklingsarbejdet og de væsentligste beslutninger)
2. systematik i arbejdet, hvor data bliver en naturlig del af arbejdet
3. der skabes bedre betingelser for professionel dømmekraft
4. vedholdenhed
5keep it simple

Vejledning til andre
Tørring skole har fem grundlæggende succeskriterier i skoleudvikling, som andre kan have gavn af:

  • konsistens (alle er med i udviklingsarbejdet og de væsentligste beslutninger)
  • systematik i arbejdet, hvor data bliver en naturlig del af arbejdet
  • der skabes bedre betingelser for professionel dømmekraft
  • vedholdenhed 
  • keep it simple 

​Se videoen fra Tørring Skole:

 

Skolens hjemmeside; http://toerring-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.