Tørring Skole (Hedensted)

Tørring Skole (Hedensted)

LP-modellen i en ny kontekst - Tørring Skole indfører med modellen en systematik omkring forebyggelse og reducering af lærings- og adfærdsproblematikker med det mål at skabe hensigtsmæssige betingelser for både faglig og social læring hos eleverne.

LP-modellen har været et væsentligt udgangspunkt for inklusionsarbejdet på Tørring Skole. Siden august 2008 har skolen arbejdet med LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse).
Modellen er en analysemodel med kvalitetsudvikling som mål. Det er en analysemodel, der anvendes af lærer-/pædagoggruppen for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de udfordringer, som findes i skolehverdagen. Det er altså en model for pædagogisk analyse, hvor det er hensigten at opnå en eksplicit forståelse af de faktorer, der udløser, påvirker og opretholder lærings- og adfærdsproblemer på i skolen.

Modellen har også fremmet skolereformens mål
Modellen har medført en ny organisering af samarbejdet på Tørring Skole. LP-grupperne er sammensat i lodrette gruppe på tværs af afdelinger, lærere og pædagoger. Det har været en væsentlig årsag til en vellykket implementering på Tørring Skole.​
Samtidig har modellen også fremmet skolereformens mål.

1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2.Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Tørring Skole er blandt de 100 bedste i forhold til læringseffekt​
I LP-programmet første 3 år, blev der foretaget 3 eksterne evaluering, hvor der blev registreret fremgang både fagligt og socialt ved enkelte elev.I forhold til nationale og kommunale test har der været forbedringer både i forhold til dansk og matematik.
CEPOS undersøgelse viser, at Tørring Skole er blandt de 100 bedste i forhold til læringseffekt. Efter de første 3 år fra 2008-2011 blev de eksterne evalueringer fulgt op med nye mål og succeskriterier.
Fra 2011-14 blev der opstillet nye mål og indholdsbeskrivelser hvert år. Alle målene blev formuleret i et samarbejde mellem personalet og ledelsen og indgik som en del af kvalitetsrapporten

Fra 2014 er LP arbejdet blevet udvidet med deltagelse i Program for Læringsledelse.
Fra 2014 indgårTørring Skole i Program for Læringsledelse, der i høj grad læner sig op af hele LP-konceptet. Her er der et særligt fokus på indsamling af data og analyse af disse og i den sammenhæng anvendes LP-modellen til implementering af handlinger på baggrund af data og analyse.Udviklingsforløbet har betydet en stærkere læringskultur og givet en større sammenhængskraft i det pædagogiske samarbejde om elevernes læring og trivsel.

Fem grundlæggende succeskriterier fra Tørring Skole
1. konsistens (alle er med i udviklingsarbejdet og de væsentligste beslutninger)
2. systematik i arbejdet, hvor data bliver en naturlig del af arbejdet
3. der skabes bedre betingelser for professionel dømmekraft
4. vedholdenhed
5keep it simple

Vejledning til andre
Tørring skole har fem grundlæggende succeskriterier i skoleudvikling, som andre kan have gavn af:

  • konsistens (alle er med i udviklingsarbejdet og de væsentligste beslutninger)
  • systematik i arbejdet, hvor data bliver en naturlig del af arbejdet
  • der skabes bedre betingelser for professionel dømmekraft
  • vedholdenhed 
  • keep it simple 

​Se videoen fra Tørring Skole:

 

Skolens hjemmeside; http://toerring-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

30.01.18
iPads i en skole i bevægelse
Forskningsprojektet har fokuseret på hvordan iPads kan medvirke til at støtte forskellige elevers læring med henblik på inklusion og...
bog
29.09.17
Midtskolen 2017 (Faxe)
Arbejdet med udvikling af social læring, på en af Faxe kommunes specialskoler, og sparring herfra til almen området viser, at alle børn har gavn af...