Vissenbjerg Skole 2017 (Assens)

  • vissenbjerg skole

Vissenbjerg Skole 2017 (Assens)

Vissenbjerg Skole har med "EUD i skolen - skolen i EUD" udviklet projektugen ”Uddannelse og job”, som har til formål at skabe øget viden om erhvervsuddannelserne. På den måde bliver eleverne i højere grad i stand til at træffe kvalificerede valg i forhold til i første omgang præsentationskurset i 8. klasse og dernæst valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Vissenbjerg Skole har siden januar været deltagende i projektet ”EUD i skolen - skolen i EUD” under Region Syddanmark, og det er i denne forbindelse af undervisningsforløbet er blevet til.
I forhold til tidligere har projektet været nyskabende, idet der ikke har været en fast struktur på undervisningen i det timeløse fag ”Uddannelse og job”. Ligeledes har det været nytænkende, at skolen både har tænkt det ind i en projektarbejdsform og har inddraget det lokale erhvervsliv i langt højere grad både med virksomhedsbesøg og dagspraktik. Samtidig har der været en tæt kontakt til erhvervsskolerne, hvor eleverne har været på besøg på en uddannelsesindgang efter eget valg forud for dagspraktikken. Der har således været tæt sammenhæng mellem uddannelsesretning og dagspraktik. 

Læringsmål, der lever op til kompetencemålene for faget ”Uddannelse og job
Projektbeskrivelsen indeholder læringsmål, der lever op til kompetencemålene for faget ”Uddannelse og job”. Målet har været, at den øgede fokus på erhvervsuddannelsernes muligheder skulle gøre eleverne i stand til at træffe det rette valg af ungdomsuddannelse - et forkert valg vil i yderste konsekvens kunne betyde mistrivsel og frafald. I forløbet lægges der også op til, at eleverne skal få kendskab til de enkelte arbejdspladser i det lokale erhvervsliv, forholde sig aktivt og nysgerrigt til erhvervet samt få kendskab til, hvordan man gebærder sig på den pågældende arbejdsplads - altså en slag dannelse. Dannelsen ligger også i formidlingsdelen i den sidste del af projektet, hvor eleverne i grupper skal lave en fremlæggelse af ugens undersøgelser og oplevelser for kammeraterne på årgangen (8. klassetrin).

Fremmer folkeskoleelevernes kendskab til erhvervsuddannelserne
Projektet blev første gang gennemført i uge 47 i 2016 og gennemføres igen i uge 40 2017. Projektet har med den nuværende 8. årgang været understøttet af U og J-undervisning i 7. klasse, hvor eleverne har været deltagere i ”City of EDUCATIA” med undervisere fra SDE og med besøg i ”Den Grønne Boks” i Odense - begge dele undervisning, der har til formål at fremme folkeskoleelevernes kendskab til erhvervsuddannelserne.

Samarbejdet med det lokale erhvervsliv spillet en stor rolle​
For mange af folkeskolens ældste elever oplever desværre, at de i deres valg af ungdomsuddannelse træffer en forkert beslutning. Vi ved, at der for ofte er et stort fokus på de gymnasiale uddannelser, mens de erhvervsfaglige uddannelser ikke har så høj status. Det kan have som konsekvens, at man dropper ud af gymnasiet. Vissenbjerg skole har med deres projekt gennem et nu toårigt forløb haft fokus på erhvervsuddannelserne for at øge de ældste elevers kendskab til området. I projektet har samarbejdet med det lokale erhvervsliv spillet en stor rolle, idet alle deltagende elever på 8. årgang skal ud i en dagspraktik på en lokal virksomhed. Alle elever er i grupper forpligtet på at videreformidle indhentet viden om den pågældende uddannelse, så man opnår en synergieffekt af viden blandt eleverne.

For Vissenbjerg Skole er det vigtigt, at alle elever lykkes med en gennemført ungdomsuddannelse, og hvis skolen i samme ombæring gennem oplysning, oplevelser og samarbejde med det lokale erhvervsliv kan øge interessen for erhvervsuddannelserne, så føler alle på Vissenbjerg skole at de er nået langt.

Projektet er umiddelbart implemeterbart på andre skoler.

PDF med det konkrete forløb (på vej).

Skolens hjemmeside; http://vissenbjergskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.