Lundehusskolen (København)

 • matematik

Lundehusskolen (København)

Hundredvis af matematik-professorer - Lundehusskolen skaber succesoplevelser i matematik for alle elever uanset fagligt standpunkt.

Eleverne fra 2. - 9. årgang på Lundehusskolen har i udviklingsforløbets prøveperiode løst 192.000 træningsopgaver i matematik - og skolen gentager succesen igen næste år fra august - september.

Målet er: 

 • succesoplevelser for alle elever uanset fagligt standpunkt 
 • individuel faglig progression i matematiske færdigheder i tal og algebra, først og fremmest addition, subtraktion, multiplikation og division (4 grundlæggende strategier) 
 • skabelse af synlige positive resultater (antal løste opgaver og rigtighedsgrad)   
 • give lærere og elever et godt afsæt til på længere sigt at kunne bruge matematikfessor som supplement til andre uv-midler og –aktiviteter (”fessor løser jo ikke de hele….”.)

 
Midler: 

 • pre-tests i matematiske færdigheder = ”Mat start”  
 • udarbejdelse af læringsmål på baggrund af før-tests 
 • differentierede forløb i forlængelse af læringsmål (i matematiktimerne, 2 lektioner hver uge med undtagelse af uge 35) 
 • løbende feedback hhv. feedforward i forhold til læringsmål (læringssamtaler) 
 • synlige mål, som eleven, læreren og forældrene har adgang til post-tests af samme sværhedsgrad som pre-tests (”Mat slut”) 
 • måling af elevernes progression 
 • kommunikation om faglig progression

  Læs mere her

Skolens hjemmeside; http://lundehus.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

skole
27.09.17
Fortunaskolen 2017 (Esbjerg)
Livsglæde og læringslyst. På Fortunaskolen har bestyrelsen og ledelsen skabt nye rammer for en varieret skoleuge, hvor lange lektioner, flexdage og...
skole
01.10.18
Svend Gønge-skolen 2018 (Vordingborg)
Svend Gønge-skolen, lokalrådet, skolebestyrelsen, foreningslivet, uddannelsesinstitutionerne samt erhvervslivet er gået sammen om at lave en fælles...