Nordskolen Højby (2) 2018 (Odsherred)

Nordskolen Højby (2) 2018 (Odsherred)

Skolehaven er et dejligt læringsrum, som skaber overgang fra børnehave til skole. Børnene får praktiske erfaringer med dyrkning af blomster og grønsager. De tilegner sig viden om planters livscyklus, insekters livsbetingelser og mad over bål. I havearbejdet træner børnene deres fin- og grovmotorik samtidig med at de får mulighed for at udvikle deres ordforråd.

Odsherred er en del af Danmark, der tidligere husede mange landmænd. I takt med at den teknologiske udvikling har vundet indpas, er antallet af danske børn med kendskab til dyrkning af afgrøder svundet markant. Samtidig skal børn tilegne sig henved 10 nye ord om dagen. Desuden er der i fremtiden brug for mange nye naturfagligt dannede i Danmark og derfor blev idéen om Højby Skolehave skabt. Skolen er nu ved at afslutte 3. sæson.

Fra begyndelsen har byens børnehave været en del af projektet med flere formål for øje, nemlig at skabe en bedre overgang fra børnehave til skole, at udvikle børnenes motorik og sproglige formåen. Det giver tryghed at kende den skole, der skal blive ens egen det følgende skoleår.

Grøntsager, frisk luft og bevægelse

Børnene i 0. - 4. klasse er i haven mindst en gang om ugen fra forår til efterår. Her får de mulighed for at udvikle begreber og viden om dyrkning af grønsager, de får frisk luft, mulighed for at bevæge sig og opleve vigtigheden i det gode samarbejde.

I haven inkluderes alle børn. Nogle børn har særlig stor glæde af at komme i haven og bruge kroppen, når det er svært at sidde stille indenfor med bøgerne. Det øger trivslen, når alle børn føler, at de bliver værdsat og at der er brug for dem i vores fælles projekt.

I projektet har skolen kontakt til en lang række lokale avlere af grønsager, malke- og kødkvæg, som børnene kan besøge og med egne øjne se, hvordan stordrift fungerer.

Det vil være muligt for enhver skole med et stykke skolegård eller jord at implementere projektet i større eller mindre målestok.

Højby Skolehave skaber glæde, sproglig og naturfaglig viden, stolthed, undren og skabertrang hos vores yngste børn lige fra børnehaven og det er et godt grundlag for det videre uddannelsesforløb.

 Skolen har indsendt følgende omtale af forløbet: 

Skolehave i øjenhøjde

Fra jord til ord

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.