Lykkebo Skole 2018 (København)

  • lykkebo_skole

Lykkebo Skole 2018 (København)

Ungeparlamentet indgår i byudviklingsforløb i samarbejde med Områdefornyelse Kulbanekvarteret og en række eksterne parter. Ungeparlamentet handler om demokratisk dannelse, byudvikling og medborgerskab. Ungeparlamentet består af 7.klasserne og betyder en afvekslende skoledag med reel indflydelse på elevernes egen hverdag.

Ungeparlamentet på Lykkebo Skole er et projekt, hvor 7. klassetrin arbejder med byudvikling, demokrati og medborgerskab i fagene geografi, dansk og historie. Derudover kan eleverne udvikle og gennemføre egne projekter i fritiden via særlig let adgang til Områdefornyelsen Kulbanekvarterets puljemidler.

Ungeparlamentet er en platform for kontinuerlig inddragelse af og dialog med en samlet ungegruppe, samtidig med, at de unge oplever, at deres meninger og holdninger til deres lokalområde får en konkret, fysisk betydning. Projektet foregår i skoleårene 2017/2018, 2018/2019 samt 2019/2020.

Ungeparlamentet handler om praksisnære forløb og reel indflydelse.

I Ungeparlamentet arbejdes der med afvekslende og praksisorienteret undervisning og unge inddrages på tværs af en ungdomsårgang. Ungeparlamentet er et projekt, hvor opgaverne skal tage afsæt i unges hverdag, liv og potentialer og som skal skabe en ramme for, at de unges stemme høres højt og tydeligt - samtidig med, at de unge oplever konkrete resultater for deres deltagelse i projektet. De unge skal involveres og engageres i deres lokalområde og tage ansvar for deres omgivelser, medmennesker og eget liv.

Eleverne i udskoling oplever en undervisning , hvor demokratisk dannelse vægtes, hvor kreativ tænkning og  innovation er arbejdsmetoder og hvor elevernes arbejde med håndværk skaber synlige resultater.

Åben skole og varieret skoledag

Ungeparlamentets projekter er med til at skabe en varieret skoledag, som sætter Åben skole i højsædet.

Områdefornyelsen har en lang række samarbejdspartnere, og derfor bliver eleverne også præsenteret for fx mulighed for at søge fritidsjob, deltage i fritidsaktiviteter, mulighed for indflydelse mv.

Ungeparlamentet skal altså understøtte en udviklingskultur og tradition for initiativ og deltagelse i kvarteret, hvor de unge får erfaring med og mod på at skabe egne projekter, deltage i lokalsamfundet samt får forståelse for og deltagelse i lokaldemokrati og byudvikling.

Eleverne får gennem forløbene en  varieret skoledag, som giver lyst til at gå i skole og som peger videre i forhold til at være deltagende borger og i forhold afklaring  af fremtidig uddannelsesvalg.

Projektet er implementerbart i andre lokal samfund, hvor unge stemmer tæller. 

Video på Facebook

Lykkebo skole har indsendt detaljerede oplysninger om hele forløbet:

BY-RUM-SKOLE

Ungeparlamentet

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.