Pedersborg Skole (Sorø)

Pedersborg Skole (Sorø)

Bæredygtighed - Pedersborg Skole vil bidrage til en bæredygtig udvikling på skolen, i skolens lokalområde og i Sorø Kommune generelt.

Pedersborg skole har etableret en have og skolens aktiviteter i haven er centreret omkring, hvordan haven kan bruges til at understøtte skolens arbejde med bæredygtighed i praksis. Det praktiske arbejde i haven hænger tæt sammen med den del af læringen, der foregår i klasselokalet, teori vil blive koblet til praksis, og skolen mener dette giver eleverne de bedste forudsætninger for at øge deres naturforståelse.

Linjefag i bæredygtighed
Linjefag i Bæredygtighed på 7 årgang og konstruktionen omkring linjefags undervisning generelt i de tre ældste klassetrin på Pedersborg Skole, er i udvikling konstant og nu gået ind i sit tredje skoleår.
Klasserne arbejder både tværfagligt og derudover desuden på tværs af årgange. Vi har brugt de nye fag i folkeskolen til at komme op på en hel dags undervisning, uden afbrydelser.

Problem med affald i naturen blev til nyt linjefag
Ideen opstod i forbindelse med at vi oplevede flere lokale klager over at elever fra skolen, gik i supermarked i det store frikvarter og smed deres affald omkring ”skolebroen”. Der var diskussioner om hvordan affaldet blev samlet op igen. Og efter en sådan diskussion, drøftede ledelsesteamet om det var det rigtige fokus. Det mente de ikke det var. De ville langt hellere se om de kunne flytte fokus over på, hvordan de fik eleverne til at holde op med at smide affald i naturen. Det var den første ide og grundlag for at skabe en udbygning af linjefag i de ældste klassetrin. 
Et af succeskriteriene de opstillede var bredt kendskab i lokalsamfundet til vores initiativ omkring bæredygtighedslinje. Og det handlede om at samarbejde med en distriktsbørnehave. Den ene grund var det lokale kendskab og historien samarbejdet kunne bære, den anden grund var formidlingsdelen som skolebørnene i 7 klasse blev involveret i – ift samarbejdet med de langt mindre børn.
Ansvaret lå primært i ledelseteamet, men det var nødvendigt at der hurtigt blev taget ejerskab i medarbejdergruppen og at det var lærere i samarbejde med vores naturvejleder i kommunalt regi som overtog hurtigt

Mere elevtilstedeværelse og glæde ved skolen 
Udviklingen har medført en god historie og et stigende positivt fokus på en helt ny undervisning, den har medført at fraværet i de store klasser – midt på ugen falder og vi oplever at eleverne glæder sig til deres ”praktisk break” midt i ugen.
Så mere elevtilstedeværelse – glæde ved skolen og deltagelse.

De andre linjefag skal også inddrage bæredygtighed
Det første år havde skolen brugt timer fra valgfagsundervisningen, understøttende undervisning og faglig fordybelse til at tilrettelægge en hel dag med kreativ praktisk valgfrie fag, seks klasser fik syv fag at vælge imellem, dermed blev holdene ikke for store. 8 + 9 klasse blev fordelt efter eget valg på fag
Det andet år koblede de 7 årgang på, men de arbejdede dog ikke på tværs af årgange, men havde faget bæredygtighed en hel dag, som en slags grunduddannelse. Det er tænkt at alle de andre linjefag langsomt udvikler deres eget perspektiv på bæredygtighed og tager det faglige fokus ind i eget fag. Dvs. at skolens meget praktiske ”gør det selv” – hold, som består af de store og lidt fagfaglige trætte skoledrenge, langsom udvikler en bæredygtigheds profil i faget.

Skolen har mange ideer til fortsat at udbygge, og kigger lige nu på – om vi rent skema teknisk kan udbygge linjefags undervisning til 5 + 6 klasse

Vejledning til andre
Skolen har indtil videre haft besøg af mange andre skoler med repæsentanter både fra lærerdel og leder-del, som er meget interesseret i projektet. De er også selv rejst ud - for at få inspiration og se hvordan andre skruer lignende tiltag sammen

 

Skolens hjemmeside; http://pedersborgskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.