Gjern Skole 2017 (Silkeborg)

  • skole

Gjern Skole 2017 (Silkeborg)

Musikskoven” på Gjern Skole. Et projektarbejde i 5. klasse i samarbejde med arkitektfirmaet ”Arkitema” og arkitektstuderende om, hvornår undervisningen bliver bedre af, at vi går udenfor, og hvad der skal ændres i det fysiske læringsmiljø for at understøtte læring.

I Gjern har der været et udviklingsprojekt i lokalområdet, som har omhandlet øget bosætning, erhverv og turisme under overskriften ”Naturby Gjern”. Skolens 5. klasse har i den sammenhæng arbejdet sammen med to arkitektstuderende om en projektopgave. Projektopgaven har haft fokus på læring i og med naturen. Eleverne har arbejdet fagligt med hvordan man lærer og trives i andre miljøer end klassemiljøet, og har ud fra de fag de kender, udarbejdet forslag og bygget arkitektmodeller til nytænkning af skolens udendørs læringsmiljøer. De arkitektstuderende tilførte bl.a. projektet designcirklen, og bygning af modeller, og varetog udvælgelsen af de ideer, som skulle indstilles til realisering - en proces, som minder meget om arkitektkonkurrencer.

Udendørs musikinstrumenter
En af de modeller var ”musikskoven”. Bag skolen ligger en skovskrænt, som gav eleverne inspiration til at ændre musikundervisningen. De foreslog, at der blev integreret udendørs musikinstrumenter i skoven, fx et rørklokkeorgel, en ”tæskofon”, slagtøjsinstrumenter samt indlæring af nodernes navne og udseende vha. ”nodesten”. Vi skal nu i gang med at etablere og realisere musikskoven, og tanken er, at vores samarbejdsskoler, Fårvang og Sorring Skole, skal kunne anvende det udendørs musiklokale, og at det nogle gange indgår i skolens morgensang. Forløbet startede i februar 2017, og er blevet præsenteret både for lokalbefolkningen ifm. et event i ”Naturby Gjern” i maj måned og til forældre til skolefesten ligeledes i maj. Børnene har arbejdet koncentreret med det i en uge, men der er blevet vendt tilbage til projektet i mange sammenhænge.

 

Skolens hjemmeside; https://gjernskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.