Munkevængets Skole (Kolding)

Munkevængets Skole (Kolding)

En tryg og struktureret hverdag, hvor forskellighed styrker! - På Munkevængets Skole vil de skabe et fælles grundlag for trivsel og læring for alle uanset baggrund og forudsætninger.

Siden 2011 har personale, elever og forældre arbejdet med at implementere PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) på skolen. Det leder hen mod en fælles skolekultur, hvor den enkeltes trivsel er i højsædet. Dengang var det værdierne ansvar, respekt og omsorg, der blev arbejdet intenst med. I 2015 startede en ny proces initieret af og startende i skolebestyrelsen, derefter videre til medarbejdere og elevråd, og til sidst ud til forældrene. Man valgte at fokusere på yderligere to værdier, nemlig faglighed og engagement, og disse bliver nu trænet sammen med de tre PALS-værdier.

Ændret skolekultur
Man træner simpelthen ved brug af rollespil, belønning og alle de andre værktøjer, der ligger i PALS-modellen. Det vil sige, at eleverne bliver fortrolige med ordene og deres betydning for dem i deres hverdag. Det bliver ikke bare tomme, ubetydelige ord. 
Samtidig med, at skolen indadtil har arbejdet med sit DNA – sit værdigrundlag – så har vi også arbejdet med vores DNA i forhold til det omgivende samfund. Det er ikke nok, at eleverne har værdierne i skolen, de skal bære dem med sig ud. Vi havde for 7 år siden gjort os de første erfaringer med virksomhedsadoption af en klasse, og på baggrund af det, tog skolelederen en større tur rundt til virksomheder i området og solgte ideen igen for 4 år siden. Lige siden da, har hver ny 1. klasse fået sig sit eget virksomhedspartnerskab. 
Det er et langt sejt træk at få hele kulturen på en skole ændret, men det betaler sig i længden at gøre et godt, gedigent stykke fagligt og pædagogisk arbejde i hverdagen, så der er tryghed hele vejen rundt. Nogle gange er det ikke alle de fancy projekter, der skal gang i hele tiden. Nogle gange skal man blot skabe det gode fundament i hverdagen.  

Partnerskab med virksomheder
Et af de nye elementer, vi har taget ind, er partnerskaber med virksomheder. Munkevængets Skoledistrikt er et fantastisk distrikt, hvor der bor mange forskellige slags mennesker under forskellige boligvilkår og økonomiske vilkår. Mange af skolens elever har en tosproglig baggrund (ca 70 %), for nogles vedkommende har forældrene ikke arbejde og derfor ikke kendskab til erhvervsliv og job i DK. 
Gennem adoption vil skolen prøve at kompensere for de forhold og samtidig skabe gode og spændende rammer for skolens obligatoriske arbejde med ”faget” Uddannelse og Job.

Eleverne:

  • Får viden om, hvad laver man på en arbejdsplads
  • Oplever forskellige jobmuligheder
  • Oplevelser
  • Får mulighed for at opleve dele af deres fag i praksis.

Virksomheden:

  • Får mulighed for at gøre en særlig indsats for ”mulige fremtidige medarbejdere” / en slags investering
  • Får nysgerrige elever på besøg – det kan skabe intern begejstring
  • Kan profilere sig på CSR-området

Rammerne:

  • 2 besøg om året
  • Samspil mellem en kontaktperson på virksomheden og klasselæreren
  • Et forløb der varer fra 1. til og med 9. klasse

Fælles værdigrundlag
Det at vi har arbejdet struktureret med at indarbejde og træne skolens værdier i hverdagen, og at vi har kigget ud mod de lokale virksomheder for at se, om de har nogle af de samme værdier, har gjort, at eleverne og medarbejderne har trygheden i det fælles værdigrundlag, selvom forskelligheden i baggrunde er stor. Trivslen (især den faglige trivsel) er i top blandt eleverne. Det viser flere undersøgelser, blandt andet ministeriets trivselsundersøgelse. 
Eleverne ”gør” værdierne, fordi det bliver trænet. Hele tiden er der rettesnore for, hvad den ønskede adfærd er. Det gør blandt andet, at eleverne ved hvordan de skal agere, når de er i andre sammenhænge end skole. Partnerskaberne med virksomhederne gør også, at eleverne fra en tidlig alder får en indsigt i, hvordan man agerer på en arbejdsplads

Vejledning til andre
Man skal sørge for ikke at have tusind indsatser i gang på en gang. Få en status på trivsel både hos elever og medarbejder. Få en status på fagligheden. Sæt et tydeligt mål for, hvad I vil nå eller arbejde henimod.
Udvælg få ting, I så laver en helhjertet indsats i forhold til. Mere end 80% af medarbejderne er nødt til at være motiveret for at være med, ellers bliver det virkelig op ad bakke.
Så skal man også huske at gøre noget i stedet for blot at snakke om det. Øv og træn! At læse eller skrive bliver heller ikke lært på en dag. Vær vedholdende, hvis alle gør sig umage hele vejen rundt, så tingene bliver gjort ordentligt og med kvalitet, så høster man frugterne på sigt.

Munkevængets Skole from Reformator on Vimeo.

 

Skolens hjemmeside; http://munkevaengets-skole.kolding.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.