Aars Skole 2017 (Vesthimmerland)

Aars Skole 2017 (Vesthimmerland)

Musikklubben – et nyt musikalsk miljø på Aars Skole, der består af ca. 20 elever som tilbydes gratis at være med i miljøet, og skolen ønsker på denne måde at styrke musikoplevelsen for eleverne, og styrke interessen og musikopmærksomheden generelt på skolen. Musikklubben foregår i skoletiden og er således en integreret del af Aars skoles dagligdag. Undervisningen udføres af kulturskolens undervisere i tæt samarbejde med skolen.

 

Med udgangspunkt i den åbne skole og de nye virkeligheder og samarbejdsmuligheder vil Aars skole og Kulturskolen Vesthimmerland sammen udvikle et musikalsk miljø på Aars skole. Ideen er at integrere nye elementer og praksisser på Aars skole, for derigennem at understøtte et inspirerende læringsmiljø tæt på en autentisk rytmisk kultur. Værdier som inspiration, udvikling af læring, vidensdeling på tværs, kreativitet, nytænkning understøttes af instrumentalundervisning, sammenspil, musiknørderi, fede undervisningslokaler, studie, lærerband er bærende elementer.

Ca. 20 elever tilbydes gratis at være med i miljøet, og skolen håber på denne måde at styrke musikoplevelsen for disse 20 elever og styrke interessen og musikopmærksomheden generelt på skolen. Musikklubben foregår i skoletiden og er således en integreret del af Aars skoles dagligdag. Undervisningen består af solo, samspil og musikklub. Det fysiske musikmiljø er udviklet og indrettet i fællesskab. Lokaler, instrumenter, sofaer, lydstudie og sangboks til indspilning mm. er ”fælles eje”.

Vil nytænke musikken
Undervisningen skal nytænke den måde man traditionelt formidler musikken på i skole/kulturskolesammenhæng. Eleverne skal føle sig inspirerede og motiverede til mere musik via en åben tilgang til indhold. Det skal være muligt for underviserne at arbejde ud fra nu og her meningsfællesskaber. Oplevelsen og dialogen omkring musikken er central, og der skal være en åben nysgerrighed for, hvordan og hvornår egentlig læring finder sted. Der skelnes naturligvis til fagenes mål, men disse integreres dynamisk i miljøet. Skolen vil gerne støtte et tæt musikalsk fællesskab mellem elever og lærere, tæt på en autentisk musikalsk praksis.

Rammerne for den nye musik
Hver enkelt elev har 20 minutters ugentlig instrumentalundervisning. Herudover deltager eleven i 45 minutters sammenspil og 90 minutters musikklub. Eleverne er aldersblandet fra 4. til 9. klasse på de 3 sammenspilshold. Det fælles er kærligheden til musikken. Undervisningen foregår i skoletiden, under forudsætning af, at elev og forældre accepterer og respekterer, at det ikke må gå ud over elevens faglige udvikling i andre fag.  

Som en del af samarbejdet afholdes 2 årlig koncerter. En julekoncert og en forårskoncert. Koncerterne er bygget op således eleverne kan se progressionen fra de begynder at øve sig på et instrument, til det begyndende sammenspil, til den kommunale talentklasse og sluttes af med den professionelle oplevelse fra kulturskolens lærerband.

Der er indgået en reel partnerskabsaftale mellem de to skoler. Deri er beskrevet aftaler omkring økonomi, kontaktlærer, rollefordeling, skemalægning, sygemelding, forældresamarbejde mm. Musikklubben er nu gået ind i sit andet skoleår, og samarbejdet er endvidere udvidet til også at omfatte Minimusik og skolekor som en del af en anderledes motiverende skoledag.

"Gennem musikklubben har vi formået at lave, hvad vi selv synes er et eksemplarisk samarbejde, der åbner skolen; der giver alle børn lige muligheder for at dyrke deres musiske talenter, vi har styrket fagligheden og respekten for de fagprofessionelle og skabt en unik ramme med et professionelt miljø og en struktur, der kan fungere over år som en naturlig del af dagligdagen," lyder det fra skolens repræsentanter.

Skolen har i fællesskab med eleverne lavet denne video, der forklarer konceptet: https://www.facebook.com/AarsSkole/videos/1245383838907937/ 

 

Skolens hjemmeside; http://aars-skole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

af

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.