Klarup Skole (Aalborg)

Klarup Skole (Aalborg)

International profilskole - Klarup Skole skaber en international rød tråd gennem det almene faglige og didaktiske arbejde på skolen. Når man træder ind på skolen er rejsetemaet det gennemgående - og der er skabt en banegårdsstemning med kupéer, bænke og skilte til forskellige platforme, der fører ud i verden.

http://klarupskole.skoleporten.dk/spIdeen til projektet opstod i forlængelse med skolens udviklingsarbejde omkring toningsmodellen i udskolingen. Klarup Skole havde stor succes med dette, og da Aalborg Kommune udbød muligheden for at markere sig som profilskole, søgte de ind på den internationale. 

Åbnet børnenes øjne
Klarup skole ligger i et forstadsområde til Aalborg. Der går næsten ingen tosprogede på skolen, så projektet har åbnet børnenes (og forældrenes) øjne for en mere kulturel mangfoldighed, da skolen får mange besøg udefra af forskellige nationaliteter.
De oplever, at besøgene, hvor eleverne er "på", og udvekslingerne giver eleverne en klar forståelse og indsigt i, hvad globalt medborgerskab er.
Skolen kan se på afgangsprøverne efter 9. årgang, at eleverne præsterer rigtig fint i engelsk.

Målet med projektet er:

 • At tilbyde flere muligheder for autentiske sproglige oplevelser
 • At styrke elevernes internationale forståelse og udsyn
 • At udvikle elevernes forståelse for andre kulturer 
 • At udvikle en højere grad af interkulturel kompetence hos eleverne
 • At fremme elevernes motivation, lyst til at lære, trivsel, alsidige udvikling og uddannelsesparathed
 • Give eleverne tryghed til at turde
 • Skabe nytænkende individer, der forstår at handle
 • At øge og udvide elevernes ordforråd på engelsk samt en højere grad af fluency 
 • At fremme elevernes interesse og kompetencer for andre fremmedsprog

Ekstra timer i dansk, engelsk og tysk
For de elever, der vælger den internationale toning betyder det, at de tilføres ekstra timer i dansk, engelsk og tysk:

7. årgang
- 30 timers ekstra engelsk
- 30 timers ekstra tysk 
- 10 timers ekstra dansk 

8. årgang
- 30 timers ekstra engelsk 
- 30 timers ekstra tysk 
- 10 timers ekstra dansk. 

9. årgang 
- 30 timers ekstra engelsk 
- 40 timers ekstra tysk
- 30 timers ekstra dansk. 

Valgfag i kinesisk og spansk
Derudover bliver elevernes også tilbudt valgfag i kinesisk og spansk. Dette er et tiltag skolen har sat i gang med henblik på at fremme elevernes internationale forståelse. Spansk og kinesisk er desuden to af de i fremtiden mest væsentlige sprog, idet det er to af de mest udbredte sprog. 

Den røde tråd på tværs af afdelingerne
For at sætte deres helt eget præg på den internationale profil og for at skabe en rød tråd har Klarup Skole visuelt fået skolen til at fremtræde internationalt, når man træder ind. Rejsetemaet er det gennemgående, hvor vi har skabt en banegårds-/rejsestemning med skilte til forskellige platforme, der fører ud i verden - selvfølgelig på engelsk, bænke til de ventende rejsende på gangene med hattehylder mm. Der er togvognekupeer i pauserum og i indgangen et metrokort med streger i gulvene, der viser vej til de forskellige hovedstæder (klasselokaler). 

Den internationale ides udbygning

Indskolingen:

 • ekstra engelsk på 1., 2. og 3. klassetrin.
 • sponsorerer en pige på et børnehjem i Tanzania. Eleverne sender tegninger og små film og modtager det samme fra Loveless (pigens navn)
 • SOS Børnebyerne - projekt i Rwanda - film, billeder og e-mail med skolen i Rwanda.

Mellemtrinnet:

 • På mellemtrinnet vil skolen med udgangspunkt i arbejdet med det nordiske sprog oparbejde et samarbejde med en svensk skole. 6. årgangs lejrskole bliver til besøg i Gøteborg. Dette samarbejde er under opbygning, da den hidtidige venskabsskole i Fredrikstad, Norge sprang fra. 
 • Ekstra engelsk på 4. klassetrin
 • Talentforløb i engelsk på mellemtrinnet.
 • Deltagelse i Erasmus+projekt omkring it og naturfag med UCN og en skole i Belgien, Norge og England.

Udskolingen - er organiseret i tre toninger: international, naturfaglig og kommunikation: 

 • 9. international fortsætter samarbejdet med Aalborghus Gymnasium om sprogintroduktion i fagene fransk, tysk, spansk og italiensk.
 • Alle tre toninger i 9. rejser en uge til Bruxelles som en del af et EU emne. Der er indgået en partnerskabsaftalen med KA E. Hiel skolen i Bruxelles, som vi besøger en dag. Der er et heldagsprogram sammen med deres elever. 
 • Udvalgte elever i alle tre toninger i 9. deltager i udvekslingsbesøg med Sanfan Chayang Middle School i Beijing. De besøger os i uge 34 og vi besøger dem i uge 41. Forud foregår udvekslingsaktiviteter.
 • 7.-9. årgang får i valgfagstimerne mulighed for at stifte bekendtskab med spansk og kinesisk
 • Vi afvikler CLIL forløb på den internationale toning. Vi har tilladelse fra Ministeriet til, at op til 20 % af den samlede undervisning for de pågældende elever i biologi, geografi og historie foregå på engelsk. Undervisningen vil fortsat foregå på dansk i et omfang, der gør eleverne fortrolige med at aflægge FSA og andre prøver på dansk. Undervisningen vil fortsat følge folkeskoleloven.
 • Brug af e-Twinning-forløb i mindre omfang
 • Gæstelærerbesøg - dels fra udlandet (native speakers), udenlandske lærerstuderende igennem AFS (vi har pt. en kinesisk studerende).

Organisering
Det hele er samlet i det internationale team, hvor en lærer har nogle timer til at være international koordinator. Derudover består udvalget af en lærer fra hver afdeling og en pædagog fra skolefritidsordningen. Ledelsesmæssigt er det skolelederen, der er knyttet til. 

Andre parter i udviklingsforløbet

 • SOS Børnebyerne - Rwanda
 • Sanfan Chayang Middle School i Beijing
 • Confusius Institute v/Aalborg Universitet
 • KA E.Hiel skolen i Bruxelles
 • Aalborghus Gymnasium
 • Erasmus+ projekt under UCN
 • Børnehjem i Tanzania

Vejledning til andre

 1. Sikre bred repræsentation
 2. Giv ikke op, selvom der er modgang
 3. Tæt ledelses fokus nødvendigt.
 4. Lav en tydelig procesplan med fast møder, mål, handleplaner og evaluering.

Læs mere om projektet 

 

Skolens hjememside; http://klarupskole.skoleporten.dk/sp

Senest opdateret den

27. februar 2018

Læs også

22.11.19
Publikumsprisen: Svartingedal Skole, Bornholms Regionskommune
Som det projekt, der fik mest opmærksomhed på Facebook, vinder Svartingedal Skole publikumsprisen ved DM i skoleudvikling 2019.
22.11.19
5. plads: Maglegårdsskolen, Gentofte Kommune
Maglegårdsskolen arbejder med FN’s 17 verdensmål, ud fra konkrete videnskabelige metoder, i børnehøjde.