Digitale kompetencer

Digitale kompetencer

It i danske skoler i et internationalt perspektiv The International Computer and Information Literacy Study 2013 (ICILS 2013) er en international undersøgelse gennemført af den internationale forskningssammenslutning IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). ICILS undersøger elever i 8. klasses computer- og informationskompetence (CIK) og har til formål at forstå nogle af de sammenhænge den udvikles i.

Selve undersøgelsen af elevers CIK foregår gennem en nyskabende, autentisk, computerbaseret test. Ud over testen svarede eleverne på et spørgeskema som giver forskerne indblik i elevernes baggrund, deres erfaringer med og brug af computere og deres oplevelse af computerbrug i skolen. Også deres lærere samt skolens leder og it-koordinator besvarede spørgeskemaer. Undersøgelsen giver altså både indblik i baggrunde for elevernes udvikling af CIK og viden om hvordan undervisning med it prioriteres og foregår i de danske og øvrige deltagende landes klasseværelser.
ICILS-forskerne indsamlede data fra næsten 60.000 8.-klasseelever på mere end 3.300 skoler fra 21 lande eller uddannelsessystemer inden for enkelte lande. Disse elevdata blev suppleret af data fra næsten 35.000 lærere på de respektive skoler og af kontekstrelateret data fra skolers it-koordinatorer, ledere og de nationale forskningsinstitutioner.
I Danmark deltog 1767 elever, 728 lærere, 92 skoleledere og 92 it-koordinatorer fra 110 skoler i hovedundersøgelsen. I den såkaldte Field Trial, forundersøgelsen, deltog yderligere omkring 265 elever, 125 lærere, samt skoleledere og it-koordinatorer fra 13 skoler.

Læs om hele undersøgelsen her

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

mhk

Læs også

14.10.16
Gilbjergskolen (Gribskov)
Som den første skole i landet har Gilbjergskolen og Gilbjerg Børnehuse fuldt ud implementeret Matematik...
skole
31.01.17
Opgør med fejlfinderkulturen vinder DM 2016
Elever lærer om bæredygtighed ved at begå fejl. På Eltang Skole i Kolding står der et lille fint halmhus i haven, som eleverne på mellemtrinnet selv...